• Fler kristdemokratiska röster i riksdagen – nu i år gäller det!

  Bästa KD-senior,

  LeifH-keps

  Tro mig eller ej, det finns politiska krafter som gärna skulle se att kristdemokraterna lämnar Sveriges riksdag och att de kristdemokratiska rösterna om det okränkbara människovärdet, om familjens betydelse och om allas vårt behov – inte minst äldre personers – av god vård och omsorg och trygghet tystnar i riksdagens debatter. Sanna mina ord, vi ska tillsammans föresätta oss att så inte sker och att istället de kristdemokra-tiska rösterna i Sveriges högsta lagstiftande församling blir fler och ännu starkare. De behövs där mer än väl.

  I ett bandat radiosamtal, en s.k. podcast, som EPP:s tankesmedja Martens Centre nyligen publicerade, fick Rik Torfs, professor i kanonisk lag och f.d. rektor vid det katolska universitetet i belgiska Leuven, den provokativa frågan om vad som nu återstår av kristen politik och kristdemokrati i den europeiska samhällsutvecklingen.

  Utan att tveka svarade Torfs: ”Kristdemokrater kan spela en stor roll i Europas framtid, förutsatt att de har modet att förbli sanna kristdemokrater.”

  NÄR JAG ÄNDÅ HÅLLER PÅ, låt mig citera en annan och världen över ännu mer känd person, den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King Jr: ”Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Eller fritt översatt till svenska: ”Den dag vi tystnar och slutar tala om det som verkligen är viktigt, då slocknar snart vår livslåga.”

  Det säger något avgörande viktigt om den uppgift som också vi – som förtroendevalda och medlemmar i vårt kristdemokratiska seniorförbund – har. Inte minst detta valår.

  SOM ”MARKNADSFÖRARE” för kristdemokratin i vårt land ska vi höras och synas så det står väldeliga till. Vi vet ju att vi kristdemokrater har den bästa politiken – för samhällets äldre men också i andra avgörande samhällsfrågor. En politik för att forma ett samhälle som är rättvist och solidariskt för alla åldrar, därför att den bygger på en kristen människosyn och värdegrund och inte viker en tum från regeln om människolivets okränkbarhet.

  Det kristdemokratiska kärnbudskapet är verkligen inget som det passar att mumla om. Den som gör det tynar snart själv som kristdemokrat. Ingen tänder väl ett ljus för att sedan sätta det ”under ena skäppo”!?

  Lika självklart – och viktigt – är det att vi i vårt politiska arbete inte tappar kontakten med väljarna. För vår egen del allra mest de äldre väljarna. Det är deras oro inför åren framöver, deras intressen och deras tankar vi ska utgå ifrån, och det kan vi bara göra om vi tar oss tid att lyssna till dem. Om vi talar ”med” väljarna och inte bara ”till” dem. På torgmöten och andra samlingar, vid flygbladsutdelning eller i förbifarten med vänner och grannar.

  MAN BRUKAR SÄGA att det finns en viktig skillnad mellan information och kommunikation, viktig nog att hålla i minnet. Att inte bara tala TILL människor utan också MED människor! Något förenklat skulle man kunna säga att den som informerar talar om för andra vad som gäller, medan den som kommunicerar med andra både lyssnar och svarar, och lyssnar och svarar igen. Ungefär som när vi i ett samtal ”kopplar ihop” våra egna tankelinjer med någon annans och på så sätt visar intresse inte bara för vad vi själva tycker och tänker.

  Jag är också ganska så säker på att vi lyckas bäst när vi i vår kommunikation med både medlemmar och väljare i stort söker nå fram till inte bara människors tankar utan även deras känslor. Så att våra politiska budskap inte bara kan höras utan också få ett varmt mottagande. Eller hur?

  DET ÄR NU BARA litet drygt tre och en halv månad kvar till valdagen. Ingen tid alltså att dröja vid sidan om och titta på; nu gäller istället att höja tempot och öka kraften i våra aktiviteter. Framförallt att skapa så många nya kontakter som möjligt med väljare. Just det – väljarna!

  Sedan jag häromveckan, mellan två politiska möten här i Bryssel, plötsligt blev sjuk och i ilfart togs till sjukhus, fick jag både anledning och tid att reflektera över vad jag inte skulle kunna uträtta den närmaste tiden. Men efter ett par dagar av dystra tankar beslöt jag mig för att ändra tankeriktningen och sade till mig själv: ”Oroa dig inte så mycket för vad du nu inte kan göra, fokusera istället på vad du kan göra!”

  Jag vill gärna dela med mig av den inställningen till dig och alla andra i Seniorförbundet – vi ska rikta in oss på det vi KAN göra. Och alla kan vi göra något, och alla bör vi göra något. Valet den 9 september är alltför viktigt för att vi lämnar åt andra att göra jobbet och kanske ta hem valsegern.

  DET ÄR EN GLÄDJE ATT som förbundsordförande kunna konstatera, att mycket nu också görs i flera av våra seniordistrikt och främst i form av utåtriktade kampanjaktiviteter. Några exempel:

  • Blekinges KD-seniorer deltog aktivt i en seniormässa i Ronneby den 16 april.

  • I Örebro ordnade KD-seniorerna den 5 maj till ett rejält torgmöte med inbjudande brassmusik, tal av länets riksdagskandidater, flygbladsutdelning, kaffe och ballonger.

  • Under Seniordagen den 8 maj i Kungsträdgården mitt i Stockholm, nådde KD-seniorerna ut till omkring 10000 besökare och ”gjorde av” med 300 påsar med KD-foldrar mm. Vår partiledare Ebba Busch Thor anslöt en timme och förstärkte – bl a med Välfärdskontraktet för äldre – vårt budskap om Sveriges bästa äldrepolitik. Vid dagens slut var de aktiva KD-seniorerna från Stockholms stad & län, utstyrda i förbundets nya blå t-shirts, trötta men också väldigt nöjda! Men fler aktiviteter i länet under sommaren är på gång.

  • KD-seniorer i Dalarna samlades den 9 maj i Avesta för att ta nya tag. Ett gott tecken! Lars O. Molin, vår vice förbundsordförande, var på plats för att medverka med inspirerande tal.

  • I Malmö laddar nu KD-seniorerna upp för sommarens flygbladsutdelning på stadens gator och parkstråk.

  • Västerbottens och Norrbottens KD-seniorer planerar en gemensam valmanifestation till början av augusti.

  FÖR EN DRYG MÅNAD sedan samlades vi till Seniorförbundets riksårsmöte i Stockholm – Seniorting 2018. Det blev extra festligt eftersom förbundet i år kunde fira sitt 25-årsjubileum med tal av bl a Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed och med hälsningar från KDU och Kvinnoförbundet liksom också från Alf Svensson som deltog via en videolänk.

  Bland de 70-talet deltagande fanns flera veteraner, som kunde dela med sig av minnen av gångna insatser men också ge tips för det fortsatta arbetet. Det gladde också oss alla att vår förre förbundsordförande Bror Stefenson tillsammans med sin hustru Karin kunde besöka Seniortinget.

  Under riksårsmötets förhandlingar invaldes Annelie Sundling från bohuslänska Öckerö i förbundsstyrelsen, och jag vill också på detta sätt hälsa henne välkommen till arbetet i Seniorförbundet.

  DEN NÄRMASTE TIDEN blir nog för de flesta av oss inte så ”sommarledig” som andra år. Det viktiga valarbetet kräver allas våra goda insatser. Men jag vill ändå hoppas att du också ska få tillfällen till skön sommarvila och god rekreation.

  Bryssel/Stockholm den 12 maj 2018

  Med de bästa seniorhälsningar,
  Leif Hallberg
  Förbundsordförande