• Jan Erik Ågren Förbundskrönika: Dagens blodtryckshöjare.

  Visst händer det att du i tidningen eller på TV ser något som kommer ditt blodtryck att snabbt stiga. För mig har det under ett antal år oftast varit beslut som fattats av Migrationsverket. I dag handlar det om en 88-årig sjuk man som ska utvisas från sin enda dotter i Sverige till Kina. Andra ex. är människor som satts på plan till ett land dit man vet att de inte kommer att släppas in. Barn som skickas till ett land där de inte kommer att kunna få den vård dom behöver. Sverige följer inte barnkonventionen på det sätt som vi borde. En muslim som blivit kristen och döpts i Sverige skickas till ett land där han eller hon riskerar att bli dödad. Detta bara några få exempel.
  Men något positivt händer också
  T.ex. när Migrationsverket nu anlitar extern kompetens för att höja den egna kunskapen om konsekvenserna för muslimer som blivit kristna och döpta och ska skickas till ett land där det är förbjudet för en muslim att ha blivit kristen.
  Till det positiva hör också allt det som vi som kristdemokrater är en del av genom våra representanter i EU-parlamentet, regering, riksdag, landsting och kommuner. Vi har möjligheter att påverka, förändra, förbättra enligt det som är vår kristdemokratiska ideologi. Vi seniorer har en viktig del i detta. Många av oss har varit med och byggt upp kristdemokraterna som parti. Kämpat i motvind men aldrig givit upp. Vi tror att den kristna värdegrunden är av oerhört stor betydelse i samhällsbyggandet och i kampen för alla människors lika värde. Där finns det mycket kvar att göra.
  Du vet väl om att Du är värdefull.
  Det är ord som varje människa skulle behöva höra. För oss som tror på alla människors lika värde är det mer än bara ord, det är en sanning som måste få konsekvenser. Det handlar inte bara om hur vi ser på varandra utan det handlar också om hur vi ser på och behandlar dem som är seniorer. Den åldersdiskriminering som finns i vårt samhälle handlar ibland om en  medveten nedvärdering av äldre människor som är helt oacceptabel. Det gäller för oss att i alla sammanhang stå upp för alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön o.s.v.

   

  Något som jag ser fram emot denna höst är att kunna resa runt i landet från Norrbotten i norr till Skåne och Blekinge i söder och träffa aktiva kristdemokratiska seniorer men förhoppningsvis också blivande sådana. Väl mött i höst. Du är välkommen till seniorförbundet, vi behöver dig.