• Jan Erik Ågren Förbundskrönika: Hur bygger man det goda samhället?

  När man vill vara med i samhällsbyggandet är det ganska rimligt att man vill vara med och bygga det goda samhället.
  Alla som bygger borde veta hur viktig grunden är för att det ska bli ett hållbart bygge. För oss kristdemokrater är det den kristna värdegrunden som gäller. Det är ganska naturligt. I inledningen till vårt principprogram står det bl.a. “Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.“
  Tillsammans med de andra allianspartierna är vi med och styr i riksdag, landsting och många kommuner. I en del landsting och kommuner styr vi också med andra. Fördelen med att vara med och styra är att vi får igenom den politik vi kommit överens om. Genom vår regeringssamverkan har det skett stora förändringar både inom vården och äldreomsorgen men också på andra områden.  Men förutom dessa positiva förändringar på flera områden har också samarbetet haft ett pris. Hur klarar man av att visa sin egna profil när mycket av de förslag man kommer med bygger på kompromisser? Hur märks den kristdemokratiska profilen då?
  En annan risk ligger i att man blir så inriktad på att komma överens med de andra att den egna profilen försvagas. Hur märker då väljarna vad kristdemokraterna betytt för olika förändringar som gjorts?
  För att kunna göra ett bra arbete som kristdemokrat oavsett om man är senior eller inte är det viktigt att man håller sina kunskaper i kristdemokratisk ideologi levande. Då slipper man missvisningar från sin ideologiska kompass, då är det lättare att ta ut rätt kurs när det gäller vilken riktning man ska gå för samhällsbyggandet. Ideologin är en viktig hjälp för att stämma av om man är på rätt väg. En del frågor man möter är väldigt svåra att ta ställning till. Då ska man inte ha bråttom. Då kan ett brett samråd vara en god hjälp.
  Vi är ju inte störst överallt även om det finns exempel på där vi är det (Vi lyfter särskilt på hatten för Markaryd, 44,72 % senaste kommunvalet! ).
  Ett av de viktiga områden där vi fått ett bra genomslag är äldrevården. Sverige är världens bästa land att åldras i säger stora undersökningar . Det ska vi vara stolta över och föra ut till andra. Vi ligger i världstoppen. Det känns bra, men det finns ändå en hel del kvar att göra. För att få möjlighet att göra det krävs bra valresultat i årets olika val. Som seniorer har vi ett speciellt ansvar i det arbetet. Vi behöver hjälpa varandra att bygga det goda samhället över generationsgränserna. Tillsammans bygger vi det goda samhället som också är ett äldrevänligt samhälle.