• Jan Erik Ågren Förbundskrönika nov. 2013

  I slutet av oktober fastställdes kristdemokraternas lista till Europa-parlamentsvalet.
  Listan toppas av Lars Adaktusson och Ebba Bush Thor. Där finns också andra bra namn. På förslaget till listan anges också kandidaternas ålder. Eftersom bara EN av de 32 första kandidaterna är 65+ skrev jag till nomineringskommitténs ordf. ang. detta utan att få svar.
  I kommitténs presentation av listan står det bl.a. I arbetet har vi utgått från de direktiv som partiet beslutat om, där kompetens, förtroende, regional spridning m.m. varit viktiga faktorer.
  I mitt anförande på PF betonade jag EU-valets betydelse liksom vikten av en så samlad kristdemokratisk rörelse som möjligt. I vår valplan ges också Seniorförbundet ett speciellt ansvar för seniorväljare.
  Jag nämnde också de mejl och samtal jag fått om åldersdiskriminering.  -Partiet vill inte ha med seniorer på listan, -frågan är om partiet vill ha med oss i Europavals-arbetet.
  ”Vi i seniorförbundets styrelse tror ändå det, fortsatte jag,  och därför har vi ett förslag på några kompetenta 65+ att också stå på listan. Vi vill inte att några ska strykas utan att våra namn ska komplettera listan, saxas in. Rolf Åbjörnsson, Cathrine Pålsson Ahlberg, Erling Wälivaara samtliga tidigare riksdagsledamöter m.m. samt Sture Eriksson, nu 1:e vice ordf. i Seniorförbundet hade alla sagt ja till att ställa upp när vi frågat dem.
  Mitt förslag om att “saxa in “ dessa namn på listan så att ingen skulle behöva slås ut togs inte upp. Jag vet inte vilka regler partiet fastställt för hur detta skall gå till men resultatet blev att inget av seniorförbundets namn kom med trots visst stöd. Nomineringskommitténs förslag med namn från 18 år och uppåt fastställdes, inget av våra namn fyllde tydligen kraven, eller som någon senare sa – det blev väl bra räcker väl med en.

  Med anledning av detta vill jag påminna om ett av de viktiga besluten på rikstinget  Karlstad ang. en av motionerna från seniorförbundet om åldersdiskriminering som vi fick bifall till . .. Beslutet innebär att rikstinget uppdrog  till partistyrelsen att initiera uppbyggnaden av ett nationellt råd mot åldersdiskriminering.
  Jag trodde inte då att frågan om åldersdiskriminering skulle bli aktuell så snabbt i vårt eget parti. Bollen i denna fråga ligger nu hos vår partiledning.

  Vilken plats har vi seniorer i partiet – ska vi behöva känna oss ålders- diskriminerade eller välkomna att vara med på samma villkor fast många av oss är äldre?