• Jan Erik Ågren Förbundskrönika: Sverige är världens bästa land att åldras i!

  Så står det att läsa i en färsk rapport i “Help Age International.”
  Statistiken i rapporten bygger på uppgifter från olika FN-organ, Världsbanken och WHO (Världshälsoorganisationen).

  När de äldre får tycka till
  Som förbundsordförande för Kristdemokraternas seniorförbund blir jag naturligtvis jätteglad över rapporten, men inte särskilt  förvånad över resultatet. Det stämmer väl överens med den bild som ges i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som nu gjorts se´n 2008. Den undersökningen ger äldre möjlighet att tycka till om den omsorg de får.

  Viktig undersökning
  Det är viktigt och bra att den undersökningen görs, men det var först genom alliansregeringen och vår kristdemokratiska barn- och äldreminister Maria Larsson som den utvärderingen började tas fram. När man läser den och ser resultatet blir man glad.
  Nio av tio äldre som har hemtjänst är nöjda med sin omsorg och åtta av tio inom särskilt boende är nöjda med den omsorg de får. Det är en fortsatt förbättring jämfört med tidigare år. Andelen som är missnöjda eller otrygga är mindre än fem procent.

  Vi är på rätt väg
  Det känns mycket bra att kunna konstatera att vi är på rätt väg, även om det finns en hel del kvar att göra. Till problemen som finns hör också den vrångbild som jag nog tycker att man möter rätt ofta i media. Det är klart att missförhållanden ska tas upp och åtgärdas men mediabilden bidrar till att många äldre och anhöriga kan känna en obefogad oro.
  Den bilden bidrar också till att många av dem som arbetar inom vård- och äldreomsorgen inte alltid får ta del av välförtjänt uppskattning för det fina arbete de faktiskt gör. Som präst i över 40 år men också politiskt verksam inom vård- och äldreomsorg har jag haft många möjlighet att möta både personal, anhöriga och äldre och sett på nära håll hur det fungerar.
  Vi är på rätt väg, men det gäller att se till att vi får fortsätta det förbättrings- arbete som Maria nu leder. Ett bra val i september är oerhört viktigt för det.

  Goda uppslag
  Höstmånaderna  har jag ägnat åt ett antal resor och besök runt om i landet. Jag är mycket tacksam för alla de goda samtal och kontakter som det lett till. Att möta gamla vänner och lära känna nya är berikande på många sätt. Tack också för goda uppslag till det programarbete som pågår och som förhoppningsvis också i viktiga delar ska kunna förankras i partiets valarbete!
  Det är när vi hjälps åt som vi blir starkare och når framgång.
  Varmt tack för allt du sagt och gjort och skrivit under det år som nu gått!
  Väl mött igen och GOTT NYTT ÅR Supervalåret 2014!