• Jan Erik Ågren Förbundsordförandebrev feb 2015

  Hej, senior!

  För mig som bott ett antal år norr om Polcirkeln känns det skönt när dagarna blir längre och ljusare igen. Försök tänka dig hur det är när solen inte alls går upp ett antal december-januariveckor. Mörkt!
  De senaste månaderna har varit ovanligt händelserika i svensk politik. En regering som förlorar budgetomröstningen i riksdagen. Statsminister Stefan Löfven som sagt att han inte skulle regera med oppositionens budget men ändå måste göra det. Ett tänkt extra val till riksdagen som inte blev av.
  Göran Hägglund som berättar att han efter 11 år som partiledare tänker sluta. Så får vi planera ett extra riksting för val av ny partiledare. Ja, inte bara det utan hela partistyrelsen. En positiv följd av detta är att vi får se hågade partiledaraspiranter i TV-rutorna och i en mängd artiklar i olika tidningar. Partiledarkandidaterna får verkligen möjlighet att både synas och höras.
  Det är positivt att det finns flera kandidater att välja mellan. Jag kan inte tänka mig annat än att detta medieintresse också leder till ökat intresse för oss som parti. Det är bra också för oss som Seniorförbund.
  Det kan ju hända att vi redan före extra rikstinget kan ana vem som blir ny partiledare. Men oavsett det kommer det mediala intresset för Kristdemokraterna är vara större än vanligt.
  Nu handlar det om att bygga upp en bra grund inför nästa val. Det är en nackdel och en fördel att inte ha regeringsansvar. Som opposition kan vi naturligtvis inte påverka på samma sätt som när vi satt i regeringen. I regeringsställning hade vi möjlighet att få igenom viktiga delar av vår politik.
  Det var naturligtvis viktigt och bra. Men det var också så att vi skulle regera tillsammans med tre andra partier. Det betydde att mycket av regeringsarbetet handlade om att vara överens om de förslag vi la fram.
  Det negativa med att sitta i en flerpartiregering är att man många gånger måste kompromissa och då är det lätt att ens politiska profil inte alltid märks som man skulle vilja och behöva.
  Därför är det nödvändigt att ta vara på den möjlighet vi nu har för att visa varför vi som kristdemokrater behövs i riksdag och regering. Att vi som parti verkligen gör skillnad.
  Här tror jag också att vi som seniorer har en viktig uppgift. Många av oss har varit med i politiken länge. Har erfarenhet, kompetens , förtroende och vet hur viktig värdegrunden är, den kristna värdegrunden. Alla människors lika värde, förvaltarskapstanken o.s.v.
  Det är också nödvändigt att vi får fler 65+ i beslutande organ som riksdagen, regioner, landsting och kommuner. Drygt 25 % röstberättigade i valet 2014 var 65+. Av riksdagens 349 ledamöter är bara drygt en handfull i den åldern.
  Naturligtvis är man inte kvalificerad bara på grund av rätt ålder. Det behövs en bra åldersmix för att få ett bra lag oavsett om det gäller partistyrelse, riksdagsgrupp, distriktsstyrelse, för att bara ge några exempel.
  Om vi ser utanför vårt lands gränser måste vi erkänna att vi lever i en mer orolig tid än någonsin jag minns. Allt som händer i och omkring Ukraina. Övergrepp och mord mot kristna som aldrig förr i historien, i länder i Afrika och Asien. Vi behöver reagera mera och tydligare. Det gäller också den växande antisemitismen som är en skam för vårt land och andra demokratier. Du vet lika väl som jag att det finns många fler exempel.
  Jag tror att vi som seniorer både har ett ansvar och en vilja att vara med och bygga en bättre värld. Vi seniorer gör skillnad. Låt oss hjälpa varandra med det.
  Tack för att du är med. Du är viktig!

  Jan Erik Ågren
  Förbundsordförande
  Kristdemokratiska Seniorförbundet.

  Uppsala, den 27 februari 2015