• Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 3 oktober 2012

   

  Dina egna insatser behövs – och uppskattas!

  Bästa KD-Senior,
  seniorförbundets höstkampanj 2012 är nu avslutad och vi ska snarast summera de aktiviteter som skett och de resultat som uppnåtts under våra två kampanjveckor. Jag säger ett varmt tack till dig som bidragit med aktiva insatser, du ska veta att de uppskattas, men jag vill samtidigt be dig att fortsätta med aktiva och goda insatser för Kristdemokraterna och för vårt seniorförbund.
       
  Läs hela brevet här:
  KDSenior Ordf Brev 121003