• Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Juni 2015

  DSC_0525

  Bäste medlem i Seniorförbundet!

  Sommaren kommer nu allt närmare, även om det i norra delar av landet fortfarande känns som om vi än inte riktigt har fått sommar!
  Denna tid, när naturen grönskar och växer till påminner oss ändå om att det finns möjlighet till utveckling och förnyelse, vilket även gäller inom politiken. Emellanåt känns det dock som om det mesta fortsätter i samma gamla hjulspår med samma gamla tankar som säker har varit bra i andra tider. Dock måste man påminnas sig att framtidens utmaningar inte kan lösas med gårdagens lösningar, för att fritt citera Albert Einstein.

  Det ökande antalet äldre personer, en del med betydande vårdbehov, men där de flesta är tämligen friska ställer oss inför nya betydande utmaningar. Ett värdigt liv även i högre åldrar kräver att vi allt mera utvecklar ett äldrevänligt samhälle, där alla unika individer kan komma till sin rätt, även med stora vårdbehov, samtidigt som vi aktivt arbetar för att alla ska kunna delta i meningsfulla gemenskaper.

  Inom Seniorförbundets styrelse är de nu aktuella konkreta exemplen på denna strävan att vi har utarbetat ett antal motioner till Kristdemokraternas kommande Riksting. Till vår glädje har vi fått ett visst gehör för våra förslag i Partistyrelsen beredning, men vi har ännu inte gått i mål! Mera arbete krävs och vi arbetar nu för att stödja detta arbete bl.a. genom debattartiklar i lokalpressen runt om i landet. Din insats i detta arbete är viktigt. Vi alla behövs för att utveckla ett äldre vänligare samhälle, kanske Du kan hjälpa till och argumentera på Rikstinget, men det lokala arbetet i Dina nätverk, i lokalavdelningar och i distrikten är också viktigt i vår gemensamma strävan.

  Dock vill jag först tillönska Dig i vilsam och stärkande sommar med god gemenskap med släkt och vänner för att samla krafter inför vårt kommande gemensamma arbete med att driva kristdemokratisk politik som bas för utvecklingen av ett äldrevänligare samhälle.

   Umeå den 15 juni 2015

  Sture Eriksson
  Förbundsordförande Kristdemokraterna Seniorförbundet