• Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Maj 2015

  SE2

  Bäste medlem i Seniorförbundet!

  Som nyvald Förbundsordförande vill jag först tacka för det förtroende som visats mig i och med att jag valts till att leda Seniorförbundet vid Seniorförbundets årsmöte 2015. Det är både glädjande, men samtidigt en utmaning att få ansvaret att leda arbete, tillsammans med den nyvalda styrelsen,  under kommande året.

  För Kristdemokraterna har ju våren inneburit en viktig process för att ersätta tidigare Partiordförande Göran Hägglund. För oss i Seniorförbundet är det glädjande att en av våra medlemmar nämligen Ebba Busch Thor valts till ny ordförande för Kristdemokraterna. Hon har tidigare arbetat med äldrepolitiska frågor i Uppsala och när hon besöks oss på vår Seniorting i april visade hon att hon har både kunskaper och engagemang i de frågor som är viktiga för oss seniorer. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med partiet i dessa frågor.

  Så till några ord om mig själv. Jag är gift och fyra vuxna barn och har arbetat som psykogeriatriker, dvs läkare inom specialistvården vid demenssjukdomar vid universitetssjukhuset i Umeå, därav 11 år som klinikchef. Dessutom docent i geriatrik vid universitetet där jag nu är engagerad i forskning vid Alzheimers sjukdom.

  Politiskt har jag sedan ett antal år representerat Kristdemokraterna i både Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse och andra lokala och regionala sammanhang och senaste mandatperiod också vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå. Dessutom  är jag nu distriktsordförande i Kristdemokratiska Seniorförbundet i Västerbotten.

  Vi har nu viktiga och spännande tider framför oss då frågan om ett äldrevänligt samhälle är högst aktuell bl.a. genom det ökande antalet äldre i samhället. Det behövs därför nya politiska initiativ i kristdemokratiska anda både för friska och sjuka seniorer. Alla seniorerna behöver mötas av en politik som ger en god kontroll över den egna situationen, då vi alla är unika och har olika livssituationer, samtidigt som politiken medverkar till att alla kan delta i små nära gemenskaperna och där familjen med flera generationer spelar en central roll.

  Seniorförbundet har en viktig roll och jag ser fram emot Ditt engagemang och stöd för det kristdemokratiska seniorpolitiska arbetet. Engagera Dig i det lokala och regionala arbetet, delta i olika aktiviteter och stöd gärna också vårt arbete ekonomiskt. Tänk också på att det är viktigt att vi får nya medlemmar. Besök också vår hemsida http://kdsenior.se där Du hittar mera information och kontaktuppgifter.

  Umeå den 13 maj 2015

  Sture Eriksson
  Förbundsordförande Kristdemokraterna Seniorförbundet.