• Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Nov-Dec 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet,

  Här kommer en hälsning från förbundsordföranden!
  Under hösten har vi alla upplevt starka intryck från den stora mängden utsatta människor på flykt i världen och som även kommit till vårt land både från Syrien, men också andra krisområden. Det är våra medmänniskor, som sett sig tvingade att lämna hus och hem, och inte sällan sina familjer, för att på osäkra vägar söka sig till Europa och i många fall även till Sverige.

  De som kommit under hösten är påtagligt många och vi har kunnat notera att de flesta politiska partier har lagt olika förslag för att möta de utmaningar, som Sverige stått inför, samtidigt som våra myndigheter och frivilligorganisationer har arbetat intensivt med de nyanländas situation.
  I detta läge vill jag påminna om att vi ska tillämpa de grundläggande kristdemokratiska värderingarna med bl.a. personalismen, som beskriver vår grundsyn på människan som ledstjärna; vi är alla unika individer och har ett högt värde i oss själva, oberoende av förmågan att producera och att vi alla är ägande att ingå i små när gemenskaper. Vi behöver därför möta flyktingarna som medmänniskor, inte enbart som flyktingströmmar, och självklart ska vi underlätta för familjerna att få återförenas.
  Samtidigt vill jag påminna om att vi seniorer har med oss erfarenheter och kunskaper, som vi ska förvalta väl och se till att de kommer andra till godo. I den aktuella situation kan vi spela en viktig roll för att underlätta de nyanländas integrering i samhället, genom att t.ex. agera som mentorer både för yngre ensamkommande barn och andra flyktingar.
  Ta gärna kontakt med de olika lokala aktörerna på Din hemort, såväl som med de nyanlända själva, för att komma igång med Dina insatser! Det kan vara olika professionella insatser, men glöm inte att den mänskliga kontakten med dem som flytt till Sverige är av mycket stor betydelse!
  Vi har nu gått in i mörkaste årstiden med kyla, regn, snö och blåst, som påverkar oss alla, men vi ser ändå ljusare tider framför oss och jag vill därför önska Dig en givande Adventstid och kommande God Jul och Ett Gott Nytt år!

  Röbäck den 29 november 2015

  Sture Eriksson
  förbundsordförande
  sture.eriksson@kristdemokraterna.se