• Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Sept 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet!

  Sommaren är nu över och jag hoppas att Ni alla har kunnat njuta av en välbehövlig vila och rekreation. Av tradition präglas somrarna av ganska mycket politisk stillhet och så även denna sommar. Det jag tycker att vi ändå bör uppmärksamma är att ingen av partiledarna tog upp de seniorpolitiska frågorna på ett tydligt sätt under talen i Almedalen!
  Min reflektion kring detta är att det är vi själva som därför får ett större ansvar för att driva de seniorpolitiska frågorna, både i rikssammanhang, men också regionalt och lokalt!

  Inom förbundsstyrelsen arbetar vi numera aktivt med dessa frågor kring den seniorpolitiska utvecklingen. Vi har noterat att denna politik behöver vara väl grundad i de kristdemokratiska principerna, men också vara långsiktigt stabil och relevant för bredare väljargrupper.

  Vi har tagit fast på två grundläggande principer i form av personalism och förvaltarskap. Den kristdemokratiska personalismen innehåller två moment. Det ena är att vi alla är unika människor, med ett okränkbart värde som är oberoende av vår förmåga att producera och det andra momentet är att vi är ägnade att ingå i en nära gemenskap, i första hand familjen.

  Tillämpar man detta på äldreomsorgens utveckling blir det uppenbart att vid behöver ett spektrum av verksamhetsformer för att kunna möta de unika behoven, samtidig som politiken måste verka för att den sjuka äldre människan skall kunna ingå i små nära gemenskaper, istället för att allt för ofta bli ensam och övergiven med bara korta kontakter med hemtjänsten!
  Förvaltarskapstanken, som berör i första hand de friska seniorerna, innebär att vi har fått kunskaper och erfarenheter att förvalta dvs förmera och föra vidare både i samhället och till yngre generationer. Ett konkret uttryck för detta är t.ex. att utveckla mentorskap som hjälp till yngre men också i dagens högaktuella situation där många flyktingar behöver ett aktivt mänskligt stöd för att bli välkomnade till det svenska samhället!

  Din insats i detta arbete är viktigt. Vi alla behövs för att utveckla den kristdemokratiska seniorpolitiken. Kanske Du kan hjälpa till och argumentera på Rikstinget för de seniorpolitiska frågorna, men det lokala arbetet i Dina nätverk, i lokalavdelningar och i distrikten är också viktigt i vår gemensamma strävan.

  Umeå den 22 september 2015

  Sture Eriksson
  förbundsordförande