• Genomslag för KD Seniors frågor

  – Några av KD Seniors viktiga frågor som vi drivit inför valet har tillgodosetts i Regeringsförklaringen och i Tidöavtalet. Det visar att det lönar sig för oss seniorer att vara aktiva och frimodigt driva våra frågor, säger förbundsordförande Lars O. Molin.
     Det förpliktigar nu för den nya regeringen att arbeta med äldrefrågorna. Regeringsförklaringens ord om att ”äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedda i Sverige” ger hopp om en ny inställning till den stora 65+-gruppen.
  KD SENIOR har drivit att en äldreminister skulle utses. Det har tillgodosetts. Dock kan ett frågetecken sättas hur mycket tid som den utsedda ministern Anna Terje (M) kommer att ha för äldrefrågorna då hon i sin portfölj också har socialförsäkringsfrågorna.
  KD Senior kommer att bevaka hur regeringsförklaringens ord om åldersdiskriminering och underskattning av äldres förmåga att bidra följs upp.
  I REGERINGSFÖRKLARINGEN  står att ”den som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner som ger en värdig ålderdom med god livskvalitet”. KD Senior ser positivt på att regeringens inriktning är att ta fram reformer för hur alla pensionärers ekonomi kan stärkas.
  Pandemin har tydligt visat att den kommunala vården i äldreomsorgen behöver förbättras. Bristen på läkarkompetens har varit uppenbar. Tidöavtalets skrivningar om en utredning om att ge kommuner rätt att anställa läkare i den kommunala vården är viktiga.

  Lars O. Molin
  Förbundsordförande
  KD Senior