• God jul och gott nytt år!

  BÄSTA SENIORVÄN!
  Efter ett mycket intensivt politiskt år får vi koppla av med att fira jul och nyår. Efter all hård retorik kan det vara på sin plats att minnas änglarnas sång på julnatten om fred på jorden. Det gäller såväl vårt krigsdrabbade grannland Ukraina som det politiska läget i Sverige.
  Fred och frid i vårt umgänge med varandra mår vi alla bra av.
  Valet hade det goda med sig att Sverige fick en ny regering. Förväntningarna är höga. Vi har också så sett hur oppositionen anklagat regeringen för svek innan den knappt har hunnit innanför dörren i Rosenbad. Nu måste vi ställa upp och ge vårt stöd till våra sex statsråd!
  Seniorförbundet har utvärderat valet och laddat för den kommande mandatperioden. De seniora frågorna kom tyvärr bort i valdebatten. När 30 procent av valmanskåren är 65+ borde det vara en prioritet att föra fram våra frågor. Seniorförbundets uppdrag är att vara partiets spjutspets och ligga i framkant i utvecklingen av seniorpolitiken.
  Under ett par dagar i november var förbundsstyrelsen, förstärkt med några ordföranden för seniordistrikten, samlade på Ersta Konferens i Stockholm. Vi samtalade om valet och blickade fram mot kommande mandatperiod. Partiets nye partisekreterare Johan Ingerö och veteranen Anders Andersson inspirerade och gav goda råd.
  Låt mig i detta julbrev informera om att vi har Seniorting i Örebro 13 april.
  Dagen innan KD-dagarna börjar. En av våra stora frågor blir då om bedrägerier: Det moderna digitala samhället har gett oss nya brott som slår särskilt hårt mot äldre.Vi bjuder också in statsråd för information om deras arbetsområden. Planera att komma till Örebro 13 april!
  Jag önskar var och en God och Fröjdefull Jul! Må det nya året bli gott och på alla sätt framgångsrikt!

  Lars O. Molin, förbundsordförande