• Sommarbrev juni 2021

  I denna ljuva sommartid…

  Sommaren 2020 bet vi ihop tänderna. Pandemin pågick. I slutskedet trodde vi och föga anade vi att ett år av restriktioner väntade oss. Nu verkar det dock lätta. Det tackar vi inte minst vaccinet för.

  För KD Senior har det varit ett annorlunda år. Programverksamheten har på de flesta håll varit vilande. Digitala möten har dock till viss del varit vår räddning.

  För oss i förbundsledningen och i flera distrikt har det varit en tid för p...

 • Månadsbrev från förbundsordförande-april 2021

  VÅREN ÄR OCKSÅ MÖTESTID

  VI HAR avslutat påsken, som för mig är årets finaste högtid. Den står för hopp, ljus och seger över mörkret. För andra året har firandet skett med de restriktioner som pandemin tvingat oss att leva under. Men vi ser att ljuset kommer liksom de gula tussilago som lyser upp vägkanterna.

  Den digitala värld som vi som vi alla mer eller mindre lever i har lärt oss mycket. Jag tänker då inte minst på de sociala mediernas ökade inflytande. Två Facebook inlägg so...

 • Månadsbrev från förbundsordförande-oktober 2020

  ÄNTLIGEN! Det var min omedelbara kommentar när jag hörde socialministern kungöra att de särskilda rekommendationer som gällt äldre skulle skrotas. Vi får tro att dessa råd har haft sin utgångspunkt i omsorg om samhällets äldre. Men vi är många 70 plussare som ibland känt oss omyndigförklarade. Vi kan ju ta ett personligt ansvar. Vi tvättar våra händer, vi håller avstånd och vi festar inte runt.

  OM MAN tar del av alla tidningsartiklar om äldre som publicerats de senaste månaderna kan ma...

 • Månadsbrev från förbundsordföranden-augusti 2020

  HÖSTEN står för dörren. Många hade sett fram emot den med tanke på att då skulle Corona- pandemin vara över. Vi får dock fortsätta att leva med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Förhoppningen är att den snart ska komma ut med nya påbud, inte minst vad det gäller besök hos äldre människor.

  VI ÄR MÅNGA som undrar hur livet efter Corona ska bli. Vad har vi lärt oss? Något som jag gärna vill lyfta fram är hur ensamheten berör oss. Kan den inte vara minst lika farlig s...

 • Månadsbrev från förbundsordföranden – juni 2020

  Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden Juni 2020

  I denna försommartid är mycket annorlunda. Vi upplever en pandemi som förändrar våra levnadssätt. Ett är dock sig likt och det är den ljuvliga naturen. Låt oss njuta av skir grönska, blommor och fågelsång! Det är en tröst när vårt sociala umgänge är så begränsat.

  Vi har inte kunnat genomföra något Seniorting eller Riksårsmöte ännu. Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 4 juni tagit beslut om a...

 • Månadsbrev från förbundsordförande – maj 2020

  Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden Maj 2020

  Det finns mycket som vi lär oss under Coronakrisen. Att leva i karantän avskild från det sociala livet blir allt mer påfrestande för många av oss. Den kristdemokratiska gemenskapstanken är viktig, inte bara teori. Det är ohållbart att pigga 70 plussare tvingas leva åtskilda från nära och kära. Den tidigare statsepidemiologen Johan Gieseckes ord känns så sanna: ”Friska 70-åringar och lite äldre ska inte behöva ...

 • Månadsbrev från förbundsordföranden – april 2020

  Politik med seniora ögon Månadsbrev från förbundsordföranden April 2020

  Månadsbrevet för april hade jag tänkt skulle handla om Seniortinget och Riksårsmötet. Coronaviruset satte dock stopp för de händelserna och för många andra planerade sammankomster. Nu vänjer vi oss vid att leva i en ny situation. Vi lär oss hur viktigt det är med social distansering. Visst kan det ta emot i den kristdemokratiska själen. Gemenskap är ju vårt honnörsord, inte distansering. Därmed inte sagt att det i ...

 • Ordförandebrev Mars 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden Mars 2020

  Hur kunde det bli så här? Hela världen stänger ned och vi alla undrar hur det ska bli. Kanske kan det, när Coronapandemin har lagt sig, komma något gott ut av det vi får lära oss. Nu är det tid att både hjälpa och ta emot hjälp. Vår solidaritet kommer säkerligen att få stå ut med flera prövningar.Seniortinget i Örebro som vi sett fram emot och har planerat för så väl, kan vi tyvärr inte genomföra.

  Vi undersöker nu om ...

 • Ordförandebrev februari 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden Februari 2020

  KD:s partistyrelse hade sammanträde den 7 februari. KD Senior var företrätt av mig som ordinarie ledamot och Birgitta Södertun som ersättare. Jag vill kommentera särskilt två stora frågor. Det gäller arbetskraftsinvandring och partiutvecklingsplan 2020 – 2022. Det är viktigt för partiet att fram till valet utveckla partiets politik. Prioritering och fördjupning ska göras nu! KD Senior kommer att delta i det arbetet och jag vill gä...

 • Ordförandebrev Januari 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden Januari 2020

  Januari tycks vara en het politisk månad. Förra året fick vi Januariavtalet. Fyra omaka partier skrev samman sina önskelistor. Någon gemensam vision fanns inte och nu ser vi svårt det är för dessa partier att leverera. Ute i kommuner och regioner tvingas man till nedskärningar i den sociala välfärden. Vi ska vara tacksamma för att vi har en alert opposition som man har majoritet i riksdagen. Tillskottet till kommunerna och regionerna är ...