• Vänd inte ryggen åt nödlidande!

  Först till vänster i första raden förbundsordförande Sture Eriksson. Bilden tagen av Antonella Pirrone på Seniortinget 2015.

   

  Att överge viktiga principer i krislägen när det kärvar till sig och de behövs som allra mest, är ovärdigt ett modernt samhälle som Sverige. Det skriver representanter för Kristdemokratiska Seniorförbundet i Dagens debattsida den 23 december 2015. Länken till debattartikeln i Dagen: Vänd inte ryggen åt nödlidande!
 • Julhälsning från Seniorförbundet

  Kristdemokraterna Seniorförbundet tackar för gott samarbete och önskar Dig allt gott  för jul- och nyårshelgen och det nya året.
 • Ett tillitsfullt samhälle klarar stor etnisk mångfald

  Elisabet Fridén 2.v.ordförande Kristdemokraterna Seniorförbundet

  Det är många i dessa dagar som undrar vad som ska hända med Sverige nu när flyktingströmmarna med asylsökande människor väller över våra gränser. Hur ska integrationsprocessen klaras av och människor kunna växa in i det svenska samhället? Professor i statsvetenskap, Bo Rothstein i DN den 1/11, skriver att social tillit i ett samhälle avgör förmågan att klara av stor etn...
 • Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Nov-Dec 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet, Här kommer en hälsning från förbundsordföranden! Under hösten har vi alla upplevt starka intryck från den stora mängden utsatta människor på flykt i världen och som även kommit till vårt land både från Syrien, men också andra krisområden. Det är våra medmänniskor, som sett sig tvingade att lämna hus och hem, och inte sällan sina familjer, för att på osäkra vägar söka sig till Europa och i många fall även till Sverige.

  (mer …)

  ...
 • Alliansen i Stockholms Läns Landsting: 241 miljoner mer till äldresjukvården

  Äldrelandstingsrådet Ella Bohlin Bild: Charlotte Peppare

  Alliansen i Stockholms läns landsting avsätter 241 miljoner kronor mer till äldresjukvården i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2016 jämfört med året före. Pengarna går bland annat till nya vårdplatser. (mer …)
 • Seniorer en resurs i flyktingarbetet.

   

  Stora omvälvningar sker just nu i vår värld och Sverige är en del av detta. Människor som flyr hit undan krig och död har stort behov av vår hjälp. Vi som lämnat yrkeslivet bakom oss, har tid och kraft och vill ställa upp är en stor tillgång! Kanske du vill träffa asylsökande och träna dem i det svenska språket. Asylsökande får inte tillgång till SFI-undervisning och ju tidigare de lär sig svenska desto snabbare kommer de in i det svenska samhället. Man kan bli fadder till en flykt...
 • Sture Eriksson Förbundsordförandebrev Okt 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet! Här kommer en hälsning från förbundsordföranden! Vi Kristdemokrater har den senaste tiden verkligen varit i massmedialt fokus, fram allt då Rikstingen tog det uppmärksammade beslutet att avveckla Decemberöverens-kommelsen och då också de övriga Allianspartierna snabbt följde efter! Allt detta skapar ju nya förutsättningar och förhoppningsvis skall det också innebära att den kristdemokratiska politiken uppmärksammas allt mera och påverkar Sveriges politik i vår ...
 • Kristdemokraternas Riksting 2015 – Vad hände ur seniorpolitisk synvinkel?

  Bild: Tommy Wiberg

  Innan rikstinget öppnade lobbade vi och Ungdomsförbundet intensivt mot Partistyrelsens (PS) förslag att förbunden inte längre skulle få utse ordinarie ledamot i partiets styrelser, vare sig på distrikts- eller lokalnivå! (mer …)
 • Ewa Samuelsson (KD) överlämnar slutbetänkandet ”Bostäder att bo kvar i”

  I dag 5 oktober överlämnar Ewa Samuelsson (KD) utredningen om bostäder för äldre till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér. Betänkandet har fått namnet: Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. _ Det är bra att frågan om väl anpassade och lämpliga bostäder för seniorer uppmärksammas, säger Sture Eriksson, förbundsordförande i Kristdemokraterna Seniorförbundet. (mer …)
 • Internationella Äldredagen

  Idag 1 oktober firas den Internationella Äldredagen och den uppmärksammas i två debattartiklar i Dagen och Svenska Dagbladet. Samtidigt presenteras WHO:s nya årsrapport om de äldres hälsa i världen samt världsrankningen ”Global Age Watch Index”, som Help Age International släpper för tredje året i rad. (mer …)