• Förbundsordförandebrev Nov-Dec 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet, Här kommer en hälsning från förbundsordföranden! Under hösten har vi alla upplevt starka intryck från den stora mängden utsatta människor på flykt i världen och som även kommit till vårt land både från Syrien, men också andra krisområden. Det är våra medmänniskor, som sett sig tvingade att lämna hus och hem, och inte sällan sina familjer, för att på osäkra vägar söka sig till Europa och i många fall även till Sverige.

  (mer…)

  ...
 • Förbundsordförandebrev Okt 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet! Här kommer en hälsning från förbundsordföranden! Vi Kristdemokrater har den senaste tiden verkligen varit i massmedialt fokus, fram allt då Rikstingen tog det uppmärksammade beslutet att avveckla Decemberöverens-kommelsen och då också de övriga Allianspartierna snabbt följde efter! Allt detta skapar ju nya förutsättningar och förhoppningsvis skall det också innebära att den kristdemokratiska politiken uppmärksammas allt mera och påverkar Sveriges politik i vår ...
 • Förbundsordförandebrev Sept 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet! Sommaren är nu över och jag hoppas att Ni alla har kunnat njuta av en välbehövlig vila och rekreation. Av tradition präglas somrarna av ganska mycket politisk stillhet och så även denna sommar. Det jag tycker att vi ändå bör uppmärksamma är att ingen av partiledarna tog upp de seniorpolitiska frågorna på ett tydligt sätt under talen i Almedalen! Min reflektion kring detta är att det är vi själva som därför får ett större ansvar för att driva de seniorpolitiska frå...
 • Förbundsordförandebrev Juni 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet! Sommaren kommer nu allt närmare, även om det i norra delar av landet fortfarande känns som om vi än inte riktigt har fått sommar! Denna tid, när naturen grönskar och växer till påminner oss ändå om att det finns möjlighet till utveckling och förnyelse, vilket även gäller inom politiken. Emellanåt känns det dock som om det mesta fortsätter i samma gamla hjulspår med samma gamla tankar som säker har varit bra i andra tider. Dock måste man påminnas sig att framtiden...
 • Förbundsordförandebrev Maj 2015

  Bäste medlem i Seniorförbundet! Som nyvald Förbundsordförande vill jag först tacka för det förtroende som visats mig i och med att jag valts till att leda Seniorförbundet vid Seniorförbundets årsmöte 2015. Det är både glädjande, men samtidigt en utmaning att få ansvaret att leda arbete, tillsammans med den nyvalda styrelsen,  under kommande året. (mer…)