• KD: Förbrukat vid 50 – rent slöseri!

  LHbild5-2
  Det är självfallet inte fel att företag vill anställa yngre personer. Men vi begår som samhälle ett stort misstag, om vi betraktar personer i övre medelåldern och äldre som förbrukade på arbetsmarknaden. Det är de inte, skriver KD:s partiledare Ebba Busch Thor tillsammans med KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg i Aftonbladet (19 okt).EBT Almedalen 170706

  ”Bäst är när människor i olika åldrar får jobba sida vid sida. Då överförs inte bara rena jobb-kunskaper utan också respekt och förståelse för den andra generation

   

  en. Och det gör vårt samhälle starkare.” ”Ingen tjänar på att seniorer lämnar arbetsmarknaden. Och Socialdemokraternas straffbeskattning av seniorer somjobbar spär på den negativa ålderismen på arbets-marknaden.” ”Kristdemokraterna anser att äldres arbete ska uppmuntras. För det första måste Socialdemokrater-nas höjning av arbetsgivaravgifterna på seniorer sänkas. För det andra ska de äldre själva få ut mer av sin arbets-inkomst efter skatt genom dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.”

   

   

  Länk till artikeln: KD: Förbrukat vid 50 – rent slöseri!