• KD i partiledardebatten: Fokus på trygghet och äldres behov

  andreas-carlson-kd-riksdagen-170111

  I årets första partiledardebatt (11 jan) ägnade Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare I riksdagen, en stor del av sitt anförande åt viktiga äldrepolitiska reformförslag från KD.
  • Parboendegarantin som gör det möjligt för människor som levt sina liv tillsammans att fortsätta att göra det på äldre dar när hälsan och förmågorna sviktar.
  • Vårdserviceteamen som hjälper till med kringuppgifter i vården och som möjliggör att undersköterskor, sjuksköterskor får mer tid att utföra sina arbetsuppgifter.
  • Hemtagningsteamen som hjälper människor hem och att återetablera sig i sin egen bostad efter sjukhus- vistelser.
  Andreas Carlson tog i sitt tal också upp Kristdemokraternas aktuella förslag, att skattegapet mellan pensionärer och löntagare ska stängas. ”Detta är inte bara en fråga om pengar, det handlar om trygghet och rättvisa också”, slog han fast.

  Läs här hela talet!
  Trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten.