• KD kampanjade landet runt för äldre

  KD-besök på BraHem 170120 bKD-besök på BraHem 170120 a

  KD-folk i hela landet kampanjade på fredagen (20/1) för, om och med äldre personer.
  Aktiviteterna växlade: besök på äldreboenden, seniormöten, debattinlägg, flygbladsutdelning, m.m. Ett utmärkt bra initiativ!

  I Stockholm besöktes äldreboendet BraHem av flera kristdemokrater: landstingsrådet Ella Bohlin, riksdagsledamoten Aron Modig, KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg samt Britt Westerlind från stadens äldrenämnd, m.fl.

  Det blev ett både intressant, värdefullt och trevligt informationsutbyte med såväl personal som boende. Om verksamheten idag och om kommande behov och utmaningar.
  – Fler sådana kampanjdagar, säger Leif Hallberg.