• KD Senior: Tillsammans för ett äldrevänligt samhälle

  Seniorförbundets presidium
  I bilden: Seniorförbundets presidium

   ”De demografiska förändringarna sker inte över en natt, men det blir mäktiga förändringar”   (Angela Merkel)
  Förbundsstyrelsen för Kristdemokraterna Seniorförbundet har vid ett möte i Nynäshamn den senaste helgen antagit följande uttalandeSeniorförbundet vill lyfta fram Europeiska Seniorunionens(ESU) dokument Brysseldeklarationen som enhälligt antogs på valkongressen i 7-8 november 2013. Vi står bakom detta tillsammans med alla europeiska seniorförbund inom ESU, vilka tillsammans representerar mer än 1 miljon medlemmar.  Genom sin association till EPP (European Peoples Party), som är EU-parlamentets största partigrupp, påverkar också ESU tydligt den europeiska seniorpolitiken.
  Brysseldeklarationen argumenterar för att Europa måste utveckla ett tydligare äldrevänligt samhälle. Demografin med ökande antal både friska och sjuka seniorer ställer nya krav och för att möta dessa är det viktigt att arbetet grundas på den kristna värdegrunden som visar att varje människa är unik och okränkbar och samtidigt ägnad att ingå i sociala gemenskaper. Detta anknyter också till EU:s grundläggande stadga § 25 som kräver respekt för rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet.
  Konsekvensen av detta är att äldre skall bemötas värdigt och positivt i alla olika sammanhang och att äldre dessutom betraktas som en värdefull del av samhället. Det innebär också att inte enbart fokusera på olika serviceutbud för äldre utan att ett långt-liv-perspektiv integreras i alla olika samhälls- och politiska sammanhang med en positiv syn på åldrandet.
  För att verka för ett äldrevänligt samhälle krävs också ett långsiktigt agerande, som är målinriktat och inte faller för kortsiktiga och ibland högröstade opinioner.
  Äldre människor är tveklöst en tillgång för samhället och Seniorförbundet menar därför att alla aktörer ska ta till sig detta och verka för respekten för äldres värde och samtidigt stärka solidaritetsbanden mellan generationerna. Det är en viktig faktor för att övervinna ekonomiska och sociala utmaningar och för att lägga grunden för ett äldrevänligt samhälle.
  Seniorförbundet uppmanar därför: Ta itu med detta nu: Arbeta för ett äldrevänligt samhälle!

  Du kan ladda ner uttalandet här:  Pressmeddelande 29 jan 2014