• KD Seniorer: Sätt människovärdet främst i valet!

  Leif Hallberg & Ja Erik Ågren

  Leif Hallberg & Ja Erik Ågren

  Svensk politik utan en frisk kristdemokratisk vind som blåser skulle vara som en torr och stenig åker. Där skulle ingen av oss vara säker på att få åldras med värdighet, skriver Leif Hallberg, hedersordförande i EPP:s seniorförbund ESU och riksdagskandidat (KD) samt Jan-Erik Ågren, kristdemokratisk seniorordförande, tidigare riksdagsledamot och nu riksdagskandidat (KD), i Hemmets Vän (4 sept)

  En politik som inte utgår från principen om alla människors lika rätt och lika värde har inget av värde. Det har däremot all politik som bygger på en kristen idégrund. Ingen politisk ideologi har visat sig så trovärdig – i tid och otid – som kristdemokratin när det gäller att slå vakt om livets grundläggande värden.
  Vi kan inte tänka oss någon politisk fråga, där det inte finns goda skäl att först klara ut vad som är förenligt med respekten för livet och för varje människas eget värde. Alltifrån livets början till dess sista stund.
  Detta är mer än en vacker målsättning. Det är ett krav i vår kristdemokratiska politik för ett verkligt gott samhälle – gott för alla! Ett krav som behöver ljuda allt högre och tydligare, både inför årets val och efter.
  Söndagen den 14 september går vi svenskar på nytt till val-urnorna. Denna gång för att välja våra företrädare i riksdagen, landstingen/regionerna och kommunerna för de närmaste fyra åren. Ta valet på allvar! Med din röst kan du bidra till att kristdemokratin får ett bestående inflytande i svensk politik.
  I vårt södra grannland Tyskland har kristdemokraterna länge varit en ledande politisk kraft och är det alltjämt. Så även i flera andra länder i och utanför Europa. Nu gäller det att se till att den kristdemokratiska rösten hörs allt starkare också i vårt eget land.
  Dit kan vi nå om vi alla berättar för vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar och andra vad som egentligen är kristdemokraternas politik. Vi har ännu inte mött någon som inte håller med om de utmärkta idéerna i KD:s partiprogram. Sätt det i händerna på dem som undrar och tvekar!
  Valet handlar om den ekonomiska tillväxten, en förutsättning för alla goda samhällssatsningar. Det handlar i hög grad också om jobben, miljön, tryggheten och säkerheten. Om vården och skolan, förstås, och om en solidarisk flyktingmottagning. Om framkomligheten på vägar och järnvägar och om den nödvändiga tillgången på energi.
  Men inte minst behöver vi ett starkt KD – i alla våra folkvalda församlingar – för att effektivt driva på för en ännu bättre politik för Sveriges växande äldrebefolkning, snart två miljoner seniorer.
  Det gäller tillgången till god och värdig vård, både sjukvård och förebyggande hälsovård. Varhelst i landet de vårdbehövande äldre bor.
  Det gäller en rejäl utbyggnad av de geriatriska resurserna i all vård och omsorg, det vill säga med medicinsk och psykiatrisk spetskompetens för äldre patienters ofta komplexa vårdbehov.
  Det gäller en äldrevänlig boendemiljö för seniorer och en garanterad plats i äldreboende för alla ”85 plus”.
  Det gäller att se till att den snabba IT-utvecklingen i människors dagliga liv inte går de äldre medborgarna förbi. Det är en demokratisk rättighet för alla, oavsett ålder, att kunna följa samhällsutvecklingen och delta i det offentliga samtalet och i sociala kontakter också när kommunikationen som nu alltmer sker på ”nätet”.
  Det gäller att beslutsamt och verkningsfullt sätta P för all slags äldrediskriminering som dröjer kvar i vårt samhälle.
  Det gäller att kraftfullt verka för en bättre ekonomi för alla de seniorer i vårt samhälle som efter ett långt arbetsliv tvingas leva på en alltför liten pension. Inte minst att orubbligt stå fast vid målet ”lika skatt på pension och förvärvsinkomst”. Det är en fråga om rättvisa!
  Svensk politik utan en frisk kristdemokratisk vind som blåser skulle vara som en torr och stenig åker. Där skulle ingen av oss vara säker på att få åldras med värdighet. Det är därför också din röst på KD i valet den 14 september är så viktig.

  Leif Hallberg, Hedersordförande, EPP:s seniorförbund (ESU)samt riksdagskandidat (KD) i Stockholms stad
  Jan Erik Ågren, förbundsordförande, Kristdemokratiska Seniorförbundet och tidigare riksdagsledamot (KD) samt riksdagskandidat i Uppsala län

  LÄS OCH KOMMENTERA DEBATTARTIKELN i Hemmets vän:
  Sätt människorvärdet främst i valet!