• KD-seniorer: Stoppa islamisternas terror!

  Hemsida
  Sverige måste bejaka FN:s begäran om hjälp mot islamistterrorn. Det skriver Rolf Åbjörnsson, Leif Hallberg, Alf Svensson, Tuve Skånberg och Sune Olofson på Dagens debattsida (13 aug).”Aldrig mer!” lödvärldsledarnas paroll efter andra världskrigets slut. Förintelsen skulle inte få ske igen. Ändå har folkmorden – massakrer och etniska rensningr – avlöst varann, och ”aldrig mer” verkar ha blivit ”alltid igen”.
  Trots alla ord och löften, alla konventioner och överenskommelser, fortsätter folkmorden. Nu verkar ännu ett vara på väg, i Mellanöstern. Frågan är om Världssamfundet denna gång hinner komma de hundratusentals utsatta (kristna, jezidier, kurder och andra) till undsättning.
  FN:s speciella sändebud till Irak har begärt att länder i det internationella samfundet erbjuder humanitär hjälp till de folkgrupper som nu hotas av massakrer samt militärt stöd för att bekämpa hoten från de extremt våldsbejakande islamisterna. De civila i regionen, också många äldre och barn, måste garanteras skydd från våldets effekter
  Om ”Aldrig mer!” ska vara mer än en slogan, måste Sverige bejaka FN:s begäran om hjälp och agera snabbt och kraftfullt för att åtminstone denna gång lyckas förhindra ett folkmord, framhåller de fem KD-företrädarna.

  LÄS HELA DEBATTARTIKELN:
  Aldrig mer eller alltid mer