• Pressmedd: Sverige skall snarast ansöka om fullt medlemskap i NATO.

  PRESSMEDDELANDE 4/2015

  Bild: Tommy Wiberg

  28 september 2015

  KD Seniorerna: Sverige skall snarast ansöka om fullt medlemskap i NATO.

  Det säkerhetspolitiska läget i Sverige har på senare tid snabbt utvecklats i en allt farligare riktning, vilket motiverar ett medlemskap i NATO, säger förbundsordförande Sture Eriksson.

  Det är främst Rysslands agerande i sitt närområde som oroar. Dessutom visar Rysslands aktiva upprustning av sin krigsmakt att man har höga ambitioner att påverka det säkerhetspolitiska läget i sitt närområde men även globalt. För Sveriges del, som ännu ej uppnått tillräckligt god försvarsförmåga, innebär detta ett verkligt hot mot vår nationella säkerhet, fortsätter Sture Eriksson.

  För att Sverige någorlunda snabbt ska kunna öka sin försvarsförmåga är ett medlemskap i NATO det enda realistiska alternativet och Sverige bör därför snarast inleda förhandlingar med NATO med inriktning mot ett fullt medlemskap. Naturligtvis skall man i dessa förhandlingar beakta både Sveriges utsatta geografiska läge, men också att hela landet behöver kunna försvaras inte enbart mot små incidenter utan kunna möta stora hot mot vår nationella säkerhet och även andra säkerhetspolitiska situationer.
  Mot denna bakgrund har nu en enig Förbundsstyrelse ställt sig bakom tanken att Sverige skall snarast inleda förhandlingar med inriktning mot ett fullt medlemskap i NATO. Vi noterar att vi i denna fråga står på samma linje som det svenska Kristdemokratiska partiet, avslutar Sture Eriksson.

  Kontakt
  Sture Eriksson, förbundsordförande 0768 146043, sture.eriksson@kristdemokraterna.se
  Antonella Pirrone, förbundssekreterare 08-7232566, antonella@kdsenior.se

  Länken till pressmeddelandet: KDSeniorPressmedd150928