• KD Seniors eftervalskonferens i Nynäshamn


  Kristdemokratiska Seniorförbundet har haft ett kreativt och stimulerande eftervalsmöte i ett höstvackert Nynäshamn.

  Vi gläds åt det goda valresultatet och partiledare Ebba Busch Thors stora och fantastiska insats.
  Att partiet, inte minst genom Jakob Forssmeds engagemang, så tydligt fokuserade på seniorpolitik, uppskattades av oss och bidrog säkert till valframgången.
  KD är ett parti att räkna med.

  Till förbundets egen insats nämndes särskilt vår valtidning. Den fick ett mycket positivt bemötande i valstugor och där den delades ut i bostadskvarteren.

  Självklart ägnade vi mycket tid under mötesdagarna att fokusera på vårt framtida politiska arbete.

  Pensionsfrågan är fortsatt viktig, och komplicerad. Vi kommer att ytterligare sätta oss in i den. Tandvård för seniorer är också en viktig fråga, liksom att fortsätta arbeta för en FN-konvention för äldre. Vi noterade med stort intresse att Storbritannien har en minister som arbetar mot ensamhet och otrygghet, vilket är ett stort problem även i Sverige. De flesta av våra frågor, som trygghet, psykisk ohälsa, vård och omsorg, boende, kommunikationer med mera, angår alla åldrar, men Seniorförbundets fokus ska ligga på seniorerna.

  Vi vill framöver knyta de kristdemokrater som får uppdrag i seniora sammanhang, som äldrenämnder, till förbundet, kanske i ett nätverk.

  Vi planerarar för en distriktsledarkonferens under våren 2019, och Seniorförbundet kommer förstås att delta i valrörelsen till EP-valet 26 maj.

  I styrelsemötet deltog även Ewa Samuelsson, valberedningens ordförande och tidigare bland annat äldreborgarråd i Stockholm Stad 2006-2010, Jarl Nordström, kassör, som redogjorde för en ekonomi i ordning och förbundssekreterare Antonella Pirrone.