• KOMMUNERNA MÅSTE FÅ ANSTÄLLA LÄKARE. ÄNDRA LAGEN!

  Kristdemokratiska Seniorförbundet har hållit årsstämma 2020 och antagit följande uttalande:

  KOMMUNERNA MÅSTE FÅ ANSTÄLLA LÄKARE.
  ÄNDRA LAGEN!

  CORONAPANDEMIN har visat på bristerna i omsorgen och vården av seniorer. Flera brister har sin grund i Ädelreformen från början av 1990-talet.
  Kommunernas inriktning är främst omsorg. Sjukvård är regionernas ansvar.
  Omsorg är viktigt men vården på boenden har blivit eftersatt. Det har blivit allt tydligare med åren då äldre på särskilda boenden är i allt sämre fysiskt skick.
  Med tillgång till vård på kommunala boenden hade många äldre människors liv sannolikt kunnat räddas.
  I dag har kommunerna inte rätt att anställa läkare, men kommunernas ansvar kräver både läkar- och sjuksköterskekompetens.
  DET ÄR HÖG TID för kommunpolitiker att tänka nytt och släppa på prestigen. Regionpolitikerna måste räcka ut en hand för att samarbetet med kommunerna ska fungera.
  Regering och riksdag måste agera för att rätta till de brister i vården av äldre som så tydligt har visat sig under det senaste halvåret.
  Lagen måste ändras! Kommuner ska kunna anställa läkare i äldreomsorgen.

  För mer information:

  Maria Wilhelmson
  Förbundssekreterare
  Kristdemokratiska Seniorförbundet
  Tel: 0765272566
  maria@kdsenior.se