• Kristdemokratiska stjärnor på den politiska himlen

  Bästa KD-Senior!

  Ingen dager synes än, stjärnorna på himmelen de blänka. Orden i den gamla Staffansvisan kan användas för att också teckna bilden av det molnfördunklade politiska landskapet i vårt Sverige.

  Ingen regering har ännu, mer än tre månader efter valet, kunnat bildas för att ge Sverige det goda stabila styre som så väl behövs. Samtidigt som den kristdemokratiska reformpolitiken lyser upp alltmer, som ”blänkande stjärnor”, och ger hopp och vägvisning för framtiden.Som vi alla kunnat notera håller det ökade väljarförtroendet för KD i sig. Det är förstås glädjande och inspirerande men också en gyllene chans att ta väl vara på inför de många utmaningar som väntar. Efter flera starka ekonomiska år, i hög grad beroende på en internationell högkonjunktur, syns nu tecken på en ekonomisk avmattning, samtidigt som välfärdens utmaningar växer i rask takt för. Inte minst för de kommunala välfärdsåtagandena: äldreomsorgen och tillgången till äldreboenden bland mycket annat.

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beräknat att för att behålla dagens nivå i välfärden – och med samma personaltäthet – behövs ytterligare 43 miljarder kronor till 2022. Utmaningarna växer i form av dämpad tillväxt av skatteintäkterna samt ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen, ensamkommande, bostadsbristen och – den åldrande befolkningen. Inte heller för landstingen och regionerna synes någon dager än. Redan nästa år blir det enligt SKL mer kärvt. Skattesatsen kommer att höjas och kostnader öka för hälso- och sjukvården, hyrpersonal, bemanning, läkemedel och åldrande befolkning i kombination med vikande skatteintäkter. För att behålla nödvändig kompetens behöver fler få jobb i yngre ålder och äldre medarbetare behöver erbjudas att fortsätta jobba.

  Jag har redan flera gånger varnat för att äldre personer – främst dem med sviktande hälsa och begränsad privatekonomi – kan komma ännu mer i kläm när det offentliga samhället tvingas hårdprioritera bland sina välfärdsåtaganden. Då gäller att vi får många med oss för att stå upp för att kräva också de äldres rätt. Rätten till god vård, lämpligt boende, en anständig pension, en tillfredsställande trygghet och ett värdigt bemötande i umgänget med andra i vårt samhälle.

  I Kristdemokraternas valmanifest detta år liksom i det gemensamma KD- och M-alternativet till ny statsbudget som riksdagen klubbat, där är vägen framåt väl snitslad. Låt oss använda jul- och nyårshelgerna för vila och eftertanke – en välbehövlig paus i vårt seniorpolitiska arbete – men också för att med KD:s reformpolitik ta ut kursen framåt. Nästa år ska vi tillsammans fortsätta Seniorförbundets viktiga arbete.

  Det finns flera pensionärs- och äldreorganisationer som vill trygga seniorers behov och intressen, men det finns bara en – KD Senior – som bygger sitt arbete på en kristdemokratisk värdegrund och människosyn. Vår uppgift i det svenska samhället förblir mycket viktig.
  Stockholm den 17 december 2018

  Med tillönskan om en riktigt god jul och ett framgångsrikt KD Senior-år 2019,

  Leif Hallberg
  förbundsordförande