• Lars O Molin förbundsordförande

  Lars O Molin valdes till  förbundsordförande vid KD Seniors årsmöte 26 april. Samtidigt avtackades Leif Hallberg efter nio år som förbundsordförande. Han fick utmärkelsen Hedersordförande för sitt mycket uppskattade arbete.

  Lars O Molin är bosatt i Örebro och har varit vice förbundsordförande. Han har en gedigen och lång erfarenhet från kommunalpolitiken. Bland annat som KF-ordförande och  kommunalråd i Örebro. Lars har varit ordförande för Kristdemokraternas Kommunpolitiska råd. Dessutom är han en av initiativtagarna till partiets kommun- och landstingspolitiska dagar som hålls årligen.

  -Som ordförande för KD Senior kommer jag att fokusera på bra pensioner, arbeta mot åldersdiskriminering och för en trygg och meningsfull ålderdom.

  Birgitta Södertun, Ramlösa, valdes till förste vice ordförande. Hon är till yrket barnmorska och har lång erfarenhet från politiskt arbete, kommunalt och regionalt. Som kommunalråd i Helsingborg hade hon ansvar för äldrepolitiska frågor.

  -Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper i hälso- och sjukvård. Jag vill att KD ska uppfattas som det bästa partiet för valfrihet och trygghet för äldre.

  Anne-Lie Sundling, Öckerö, har varit ledamot i KD Seniors styrelse sedan 2018. Hon valdes till andre vice ordförande i KD Senior. Hon är undersköterska och har även lång erfarenhet från kommunal och regional politik.