• Leif Hallberg: I valet nästa år har vi de bästa politiska budskapen

  img_1144
  Denna gång skriver jag inte mitt ordförandebrev från den egna ”stugan” i Stockholm. I skrivandets stund är jag i schweiziska Bern, på Kramgasse i de gamla stadskvarteren där tidigare både Albert Einstein, Paul Klee och Vladimir Lenin bott. Här är jag för att tillsammans med vänner fira Thanksgiving, den fina amerikanska traditionen att en gång om året samla familj och vänner för att visa tacksamhet för trofast vänskap och för allt det goda som livet trots allt ger oss. 

  Att inte ta allt gott för givet, att inte bara begära och kräva sin egen rätt före andras, att kränga sig ur sekulär-individualismens förkrympande skal och se välsignelsen i att ta vara på gemenskapen med andra, att säga ett Thank you, att ge av sin tacksamhet och öppna sig för att ta emot av andras tack-samhet – nog är det också en livskvalitet! Jo, det gör gott att fira Thanksgiving!

  Partidistriktens höststämmor med kandidatnomineringar inför nästa års val är nu på de flesta håll klara. Starka namn toppar listorna, ett faktum som bör ge oss rejält med ”råg i ryggen” i Kristdemokraternas valkampanjande framöver. Många av de nominerade är påfallande unga och får anses representera ny och välgörande energi i partiarbetet, kanske också inspirerande nya politiska visioner.

  Tyvärr är det samtidigt mycket tunt med seniorer på listorna, framförallt på listorna för riksdagsvalet. Det är uppenbart att nomineringsstämmorna negligerat det faktum att hela 27,5 procent av valmans-kåren nästa år (mer än var fjärde väljare) kommer att vara seniorer, 65 år och äldre. Lika klart är att många av dessa äldre väljare gärna skulle ge sin röst till någon eller några ur samma generation med motsvarande livserfarenhet.

  Det ligger nära tillhands att se höststämmornas beslut att i så hög grad exkludera seniora kandidater som ännu ett uttryck för den ålderism som sitter så djupt i det svenska samhället – med stereotypa bilder av äldre och förutfattade meningar om vad en livsmogen människa står för och kan bidra med.

  Att äldres livserfarenhet med decenniers förvärvad kunskap – från industri och företagande, skola, vård, polis, socialtjänst och administration, osv – oftast är en värdefull ”parhäst” till ungdomlig dynamik kan tyckas vara en självklarhet. Därför ska ingen heller bli förvånad om besvikelsen över nominerings-stämmornas beslut nu är utbredd bland äldre kristdemokrater, främst förstås bland dem som också är medlemmar i Seniorförbundet.

  Det är högst förståeligt, men besvikelse är en sak och uppgivenhet en helt annan. Det finns ingen som helst anledning för oss KD-seniorer att nu svikta i uppgiften att föra ut kristdemokratiska idéer för ett bättre samhälle. Ett samhälle som är bättre istånd att möta äldre människors behov, rättigheter och intressen, också med bättre politiska svar på andra viktiga samhällsområden. Vi har som KD-seniorer engagerat oss för denna uppgift, därför att vi i kristdemokratin med dess människosyn ser de bästa förutsättningarna för att ordna ett medmänskligt, rättvist och tryggt samhälle. Den visionen och den uppgiften släpper vi inte.

  Inför nästa års val är vi också utrustade med en mycket god kristdemokratisk politik, inte minst för att möta samhällets äldrepolitiska utmaningar. Korta vårdköerna! Ordna fram många fler platser på äldreboenden! Slopa skillnaden i skatt på pension och lönearbete! Förbättra bostadstillägget för äldre med låg pension! Gör det ekonomiskt intressantare att fortsätta i arbetslivet – för dem som så önskar!

  Kristdemokraterna går in i valrörelsen med äldrepolitiska reformförslag som vi kan vara stolta över och som vi har all anledning att hjälpa till att propagera för.

  KD-seniorernas egen reformlista rymmer många fler viktiga förslag: Bekämpa ålderismen i samhället och driv på för en FN-konvention om äldres grundläggande rättigheter! Bygg ut friskvården – den förebyggande hälsovården! Stärk samhällets förmåga att hjälpa äldre med psykisk ohälsa! Förbättra tandvården för äldre personer! Och – hejda utvecklingen mot det kontantlösa samhället med nya svårigheter och hinder i många äldre personers vardagsliv!

  På förbundsstyrelsens kommande möte den 8 december ska vi bland annat gå igenom förbundets arbetsplan för Val 2018. Mer därom i nästa Seniorbrev. Och se’n sätter vi upp farten i våra distrikt och avdelningar – i nära samverkan med partiorganisationen – för att nå ett gott valresultat för Kristdemokraterna. För ett fortsatt gott KD-inflytande i riksdag, landsting och kommuner.

  I den förestående valrörelsen har vi alla KD-seniorer – var och en av oss – en viktig uppgift! Även om det även denna gång är tunnsått med seniora kandidater på valsedlarna.

  Nu får vi gilla läget, vi ska gå ut i valrörelsen med de bästa politiska budskapen och vi ska vinna en klar framgång för KD i valet om tio månader!     

                                                      

  Söndag den 26 november 2017

  Med vänlig seniorhälsning, denna gång från alplandet Schweiz,
  Leif Hallberg
  Förbundsordförande