• Leif Hallberg: ”KD:s politik värnar dem som byggde landet”

  LHbild5-2

  KD utgör det lysande undantaget från det uppseendeväckande ointresset för Sveriges äldrebefolkning i den politiska debatten. Det skrev Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg i en debattreplik på Sveriges Televisions debattsida (20 juli).
  Sveriges äldre och deras levnadsvillkor visades inget särskilt intresse av partiledarna under Almedalsveckan i år. Förutom av Kristdemokraternas Ebba Busch Thor!
   ”Ett klart underbetyg till de övriga sju riksdagspartierna”, kommenterade SPF Seniorernas nya förbundsordförande Eva Eriksson.
  I ett debattinlägg från SPI (Sveriges Pensionärers Intresseorganisation) förtegs däremot helt och hållet den tydliga äldreprofilen på KD-ledarens tal i Almedalen. Leif Hallberg svarade med att ge en rad exempel på aktuella äldrepolitiska reformförslag från KD och skrev: ”Som tips till SPI och alla andra som vill se en bättre äldrepolitik i vårt samhälle: Den finns redan! Hos KD!”

  Länk: KD:s politik värnar dem som byggde landet!