• Leif Hallberg: På KD SENIORS julklappslista för Sveriges seniorer…

  file10

  Kristdemokraterna går till val 2018 med ett äldrepolitiskt reformprogram som överträffar andra partiers.

  De står högt, mycket högt på min ”julklappslista”, säger KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg.I sitt julbrev nämner han flera av dessa KD-gåvor till Sveriges alla seniorer:

  •  Snabb och effektiv vård för alla som tränger detta, inte minst för alla dem som i det sena livet tvingas upp-leva bristande hälsa och livets skörhet. Kanske öppnar sig i denna julgåva också ett radikalt nytänkande om hela sjukvårdens organisation, bort från plågsamt långa vårdköer i ojämlikt fungerande landsting till ett mindre antal statliga sjukvårdsregioner kompetenta nog för att ge avancerad akutsjukvård. För övrigt, kalla dem gärna hälsovårdsregioner under ett hälsodepartement, för visst – med ordets makt över tanken – ordet hälsovård är mer inbjudande än sjukvård. Eller hur?
  • En väl fungerande hemtjänst som inte bara i all hast skiftar matlåda i kylskåpet och eventuellt hinner ge hjälp med en snabbdusch någon enstaka gång utan också tillåts ta sig tid att sitta ned med den äldre för en pratstund eller rentav en kort promenad runt kvarteret. Och med inte ett nytt ansikte var och varannan dag. Ett chockerande stort antal äldre lever ensamma bakom sina fyra väggar, i en social isolering som självklart äter på både den psykiska och fysiska hälsan. Se’n får äldreministern och landets kommunalråd säga hur mycket de vill (och det gör de alltsomoftast), att ”de äldre vill ju bo kvar hemma”.
  • En bostads- och skattepolitik som inte med orimliga skattepålagor ”tvingar” äldre kvar i större boende än vad de själva sent i livet önskar och behöver. En politik som också möjliggör ett varierat utbud av boendeformer, väl anpassade för det äldre livets skiftande behov och – privatekonomiskt möjliga. Trygga och lättillgängliga boenden och med den närhet till en friluftsmiljö för den stimulerande friskvård som vi alla oavsett ålder behöver.
  • Pensionärsskatten, dvs att en pensionär ska betala mer skatt än en arbetande med motsvarande inkomst, ska bort helt och hållet! Det svider i själen att tänka på att denna djupa orättvisa i välfärdslandet Sverige tillåtits bestå så länge för dem som med sitt livslånga arbete byggde landet. Kristdemokraterna har – till skillnad från S/MP-regeringen – visat att det är fullt möjligt att avskaffa pensionärsskatten redan nästa år. Liksom också att avsevärt förbättra de s.k. garantipensionärernas privatekonomi, ännu en rättvisereform där Kristdemokraterna går före.
  • Ålderism (eng: ageism) är en farsot som olyckligt nog alltjämt härjar i Sverige. Stereotypa bilder av äldre medmänniskor och generaliseringar och fördomar om vad det sena livet innebär. Det är så ogenomtänkt och så oekonomiskt att bortse från vad äldre med livslång erfarenhet, personlig mognad och sådan kunskap som bara många levnadsår kan ge. Att inte istället, så långt möjligt, ta tillvara sådana uppenbara resurser – i arbetslivet, i civilsamhället och i det politiska arbetet – är oklokt. Urbota dumt, helt enkelt!

  Läs hela brevet:

  Med hjärta och hjärna

  Bästa KD-senior,
  När snön faller vit på taken och ännu ett år går mot sitt slut finns det som alltid anledning att stilla sig och reflektera. Sammanfatta händelser, upplevelser och erfarenheter, summera plus och minus och att med hjälp av lärdomar av vad som varit planera väl för framtiden. För det kommande året – och därefter. Hur har det varit, och hur vill vi att det ska bli? I den privata sfären givetvis, men också i den offentliga, i det samhälle som vi tillsammans med andra utgör.

  Så låt mig på allas våra vägnar lista några hjärtligt efterlängtade julgåvor, sådant som vi så gärna vill se hända och ta gestalt istället för det som varit. Och då nämner jag inte de ”klappar” som självfallet finns med på varje årsskiftes önskelista, som fred och försoning, som samförstånd och samverkan mellan folk och länder liksom förskoning från svält, epidemier och naturkatastrofer.
  1. Snabb och effektiv vård för alla som tränger detta, inte minst för alla dem som i det sena livet tvingas uppleva bristande hälsa och livets skörhet. Kanske öppnar sig i denna julgåva också ett radikalt nytänkande om hela sjukvårdens organisation, bort från plågsamt långa vårdköer i ojämlikt fungerande landsting till ett mindre antal statliga sjukvårdsregioner kompetenta nog för att ge avancerad akutsjukvård. För övrigt, kalla dem gärna hälsovårdsregioner under ett hälsodepartement, för visst – med ordets makt över tanken – ordet hälsovård är mer inbjudande än sjukvård. Eller hur?
  2. En väl fungerande hemtjänst som inte bara i all hast skiftar matlåda i kylskåpet och eventuellt hinner ge hjälp med en snabbdusch någon enstaka gång utan också tillåts ta sig tid att sitta ned med den äldre för en pratstund eller rentav en kort promenad runt kvarteret. Och med inte ett nytt ansikte var och varannan dag. Ett chockerande stort antal äldre lever ensamma bakom sina fyra väggar, i en social isolering som självklart äter på både den psykiska och fysiska hälsan. Se’n får äldreministern och landets kommunalråd säga hur mycket de vill (och det gör de alltsomoftast), att ”de äldre vill ju bo kvar hemma”.
  3. En bostads- och skattepolitik som inte med orimliga skattepålagor ”tvingar” äldre kvar i större boende än vad de själva sent i livet önskar och behöver. En politik som också möjliggör ett varierat utbud av boendeformer, väl anpassade för det äldre livets skiftande behov och – privatekonomiskt möjliga. Trygga och lättillgängliga boenden och med den närhet till en friluftsmiljö för den stimulerande friskvård som vi alla oavsett ålder behöver.
  4. Pensionärsskatten, dvs att en pensionär ska betala mer skatt än en arbetande med motsvarande inkomst, ska bort helt och hållet! Det svider i själen att tänka på att denna djupa orättvisa i välfärdslandet Sverige tillåtits bestå så länge för dem som med sitt livslånga arbete byggde landet. Kristdemokraterna har – till skillnad från S/MP-regeringen – visat att det är fullt möjligt att avskaffa pensionärsskatten redan nästa år. Liksom också att avsevärt förbättra de s.k. garantipensionärernas privatekonomi, ännu en rättvisereform där Kristdemokraterna går före.
  5. Ålderism (eng: ageism) är en farsot som olyckligt nog alltjämt härjar i Sverige. Stereotypa bilder av äldre medmänniskor och generaliseringar och fördomar om vad det sena livet innebär. Det är så ogenomtänkt och så oekonomiskt att bortse från vad äldre med livslång erfarenhet, personlig mognad och sådan kunskap som bara många levnadsår kan ge. Att inte istället, så långt möjligt, ta tillvara sådana uppenbara resurser – i arbetslivet, i civilsamhället och i det politiska arbetet – är oklokt. Urbota dumt, helt enkelt!
  Kristdemokraterna går till val 2018 med ett äldrepolitiskt reformprogram som överträffar andra partiers. Nu gäller det att vi alla berättar om detta bland vänner och bekanta och människor vi möter på gator och torg, i tidningarnas insändarspalter, på facebook-sidorna, osv. Och att vi gör så med både hjärta och hjärna för att verkligen nå fram till väljarnas sinnen och tankar. Det står högt, mycket högt upp på julens önskelista.

  I den bästa av alla världar – somliga menar att den redan är här fast jag tvivlar – är också andra julgåvor mer än välkomna. Exempelvis att vi slutar att ständigt stirra ned i våra mobiltelefoner och läsplattor och istället möter blicken från våra medresenärer i livet. Kanske skymtar där oro, trötthet och ensamhet och behovet av ett medmänskligt leende och av det ljudlösa ordet: Du är inte ensam!
  I den bästa av alla världar sätter vi inte jaget först, varken i de små privata sammanhangen eller i de stora mellan världens folk och stater och maktcentra. Låt vara att konsumtionshysterin lockar med ständigt mer pockande reklam, men vem kan njuta av eget överflöd när grannen svälter?
  I den bästa av alla världar sätter vi nästa år – här hemma och i fjärran land – människovärdet, det i livets alla situationer alltid okränkbara människovärdet, allra högst på dagordningen och på julens önskelista. För att ständigt låta det vara vår politiska ledfyr.

  Kanske var det så här i juletid, för hundra år sedan, som skalden Hjalmar Gullberg skrev dikten Rödaktigt lyktsken glänser på frusen trottoar ….. Om hur han långt bortom tidens gränser och bortom tunga grå fält och vattendrag hörde en herdeskara sjunga: Ett barn är fött idag!
  Jag tycker om Gullbergs dikt, och med dess tre strofer (bifogas nedan) vill jag tacka Dig och alla andra medarbetare i Seniorförbundets strävanden för trogna insatser under 2017 och tillönska var och en God Jul och ett Gott Nytt År.

  Stockholm den 15 december 2017
  Med de bästa seniorhälsningar,
  Leif Hallberg
  Förbundsordförande

  Rödaktigt lyktsken glänser på frusen trottoar 
  Långt bortom tidens gränser
   ett ögonblick jag var. 
  Jag hörde bortom tunga
   grå fält och vattendrag 
  en herdeskara sjunga:
   Ett barn är fött i dag!

  Jag hejdar mig och tänker: Står jag i hörnet kvar?   
  Rödaktigt lyktsken blänker på frusen trottoar.
   
  Mitt öra blåsten piskar
   med kalla gisselslag  
  men djupt i mig det viskar:
   Ett barn är fött i dag!

  Din vinternatt som kuvats av frosten och låg stum,  
  o ande, har förljuvats
   av evangelium!  
  Snart skingrar morgonglöden
   allt mörker kring ditt jag.  
  Förgänglig är blott döden.
   Ett barn är fött i dag!