• Leif Hallberg talade på seniorkongress i Sofia

  – Jag är uppriktigt övertygad om att Europa kan nå en god framtid, men bara om vi européer står enade tillsammans och bara om vi på ett förnuftigt sätt använder all vår förmåga och alla våra resurser.

  Så sade Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg, vicepresident i Europeiska Seniorunionen, när hansom inbjuden talare på bulgariska seniorförbundet SGERB:s stora kongress i Sofia 28 oktober hälsade från både EPP:s seniorförbund och de svenska kristdemokratiska seniorerna.

  – Svaret på de stora utmaningar som nu möter EU och dess medlemsländer och ställer sammanhållningen på prov är ”mera Europa”, det vill säga ökad integration och utbyggt samarbete.

  Leif Hallberg påminde i sitt tal om att i varje utmaning ligger också nya möjligheter. Samtidigtvarnade han för att den extremnationalism och billiga populism som i krisens Europa växer på flera håll ska locka till sig missnöjda medborgare med sina förrädiska löften.

  – Detta får bara inte ske. Om de falska politiska profeterna får stå oemotsagda, går vårt gemensammaEuropa en mycket farlig framtid till mötes med allt svårare konflikter mellan olika grupper av medborgare och mellan deras länder. Istället måste vi göra allt för att stärka viljan till solidaritet och samarbete, såväl inom som mellan EU:s medlemsstater.

  Seniorkongressen i Sofia med sina femhundra delegater från hela Bulgarien gästades också av vice premiärministern Tzvetan Tzvetanov, även inrikesminister och vice partiledare för det borgerligaregeringspartiet GERB. Han vädjade till partiets seniorer om förståelse för den tid det tar att bygga ett nytt, modernt och ekonomiskt stabilt Bulgarien efter ett halvsekels kommunistiskt förtryck ochplanekonomi.

  Såväl Tzvetanov som parlamentets talman Tzetska Tzatcheva och Sofias överborgmästare Jordanka Fandukova gladdes i sina anföranden över det bulgariska seniorförbundets aktiva bidrag till regeringspartiets framgångar.

  Länk till Leif Hallbergs tal: Tal LH i Sofia 121028