• Månadsbrev från förbundsordförande – maj 2020

  Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden
  Maj 2020

  Det finns mycket som vi lär oss under Coronakrisen. Att leva i karantän avskild från det sociala livet blir allt mer påfrestande för många av oss. Den kristdemokratiska gemenskapstanken är viktig, inte bara teori. Det är ohållbart att pigga 70 plussare tvingas leva åtskilda från nära och kära. Den tidigare statsepidemiologen Johan Gieseckes ord känns så sanna: ”Friska 70-åringar och lite äldre ska inte behöva sitta instängda som man gjort hittills”.

  Från den kristdemokratiska värdegrunden hämtar vi också synen på människovärdet. Det okränkbara människovärdet gör att människans värde inte har något med ålder att göra. Med det i bakhuvudet reagerar jag som kristdemokrat skarpt när jag hör att äldre inte får del av samma sjukvårdsresurser som yngre produktiva.

  I USA har man en annan syn på ålder. En ansenlig ålder betraktas som ett kvitto på obestridlig erfarenhet, medan en ringa väcker skepsis. Det är nog så att äldre betraktas som mer altruistiska, dvs mer villiga att hjälpa andra utan att önska något i gengäld. Det är därför äldre ledare inom politik och näringsliv är eftertraktade.

  Med detta vill jag inte underskatta vikten av de yngres bidrag. Den entusiasm och framtidstro som finns hos många unga måsta tas tillvara och släppas fram. Det behövs både unga och äldre ledare!

  Den 4 juni sammanträder KD Seniors förbundsstyrelse. Flera viktiga frågor står på föredragningslistan. Bland annat måste vi besluta om när, var och hur vårt riksårsmöte ska äga rum. För att kunna ha vårt årsmöte måste seniordistrikten ha haft sina årsmöten och valt ombud. Även om det inte går att ha fysiska samlingar får vi förlita oss på digitala möten. Zoom är ett enkelt verktyg att använda.

  Ladda ned brevet här som PDF!

  Kära seniorvänner ha gott mod!

  Lars O. Molin