• Månadsbrev från förbundsordföranden-augusti 2020

  HÖSTEN står för dörren. Många hade sett fram emot den med tanke på att då skulle Corona- pandemin vara över. Vi får dock fortsätta att leva med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Förhoppningen är att den snart ska komma ut med nya påbud, inte minst vad det gäller besök hos äldre människor.

  VI ÄR MÅNGA som undrar hur livet efter Corona ska bli. Vad har vi lärt oss? Något som jag gärna vill lyfta fram är hur ensamheten berör oss. Kan den inte vara minst lika farlig som Covid-19? Vi har verkligen de senaste månaderna påmints om att vi är sociala varelser.

  EN VIKTIG diskussion som vi inte får rygga för är hur dödstalen på framför allt äldreboendena kunde ha reducerats. Tillsammans med två tidigare förbundsordförande, Leif Hallberg och Stig Nyman, skrev jag på försommaren en debattartikel i tidningen Dagen. ”Våga erkänna att äldrevården inte fungerar!” Vi menar att det till stor del beror på den s.k. Ädelreformen, som genomfördes i början av 1990-talet. På ett olyckligt sätt delades ansvaret mellan kommunerna och landstingen/regionerna. Det blev för lite vård i den kommunala äldreomsorgen!

  I SOMMAR har flera debattören följt upp frågan. Nu undrar man förstås hur våra politiker tänker gå vidare med den. Är de beredda att lämna prestigen åt sidan? Jag menar att kommunpolitikerna måste lämna sina försvarspositioner och regionpolitikerna måste räcka ut handen till sina kollegor i kommunerna. Riksdagens ledamöter ska ge grönt ljus till en utredning som utvärderar Ädelreformen.

  DEN 7 SEPTEMBER har vi äntligen riksårsmöte i KD Senior. Det får hållas digitalt och vi gör vårt bästa för att det ska bli så engagerande som möjligt. Det gånga året ska utvärderas och blicken ska riktas framåt. Vi har 1200 medlemmar. Det ger oss en god grund för ett aktivt seniorarbete. Min vädjan är att alla ska betala medlemsavgiften och att partiet ger oss ett verksamhetsstöd så vi kan driva vårt viktiga arbete.

  ALLT GOTT inför den höst som ligger framför oss!

  Lars O Molin, förbundsordförande