• Månadsbrev från förbundsordföranden – juni 2020

  Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden
  Juni 2020

  I denna försommartid är mycket annorlunda. Vi upplever en pandemi som förändrar våra levnadssätt. Ett är dock sig likt och det är den ljuvliga naturen. Låt oss njuta av skir grönska, blommor och fågelsång! Det är en tröst när vårt sociala umgänge är så begränsat.

  Vi har inte kunnat genomföra något Seniorting eller Riksårsmöte ännu. Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 4 juni tagit beslut om att vi ska ha vårt årsmöte den 7 september. Troligtvis får det bli ett digitalt möte. Information kommer att sändas ut senare. Det är viktigt att seniordistrikten till dess har valt årsmötesombud och att medlemsavgifterna har betalats in.

  Vid förbundsstyrelsens sammanträde diskuterade vi också den remiss, som partiledningen sänt ut, om strategi 2022, valplan och nomineringsriktlinjer inför valet 2022. Vid valet 2022 kommer omkring 30 % av valmanskåren att vara 65+. Förbundsstyrelsen vill till partiledningen framföra vikten av att seniorfrågorna får ett bra utrymme och att det vid nomineringarna till kommun-, region- och riksdagslistor måste finnas med seniorer. Vi är också positiva till en rikslista, som vi menar ger en möjlighet till en större bredd av kandidater. Det gäller inte minst seniorer. B
  En annan fråga som diskuterades på förbundsstyrelsens möte var varför bara ett fåtal distrikt har skickat in medlemsavgifter för 2020. Det finns all anledning att påminna om att för Seniorförbundets överlevnad krävs att vi får in medlemsavgifterna. Seniorförbundet får till skillnad från Kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet inte några offentliga bidrag. Vi är helt beroende av medlemsavgifterna och bidrag från partiet. Låt oss nu gemensamt visa hur viktiga de seniora frågorna är och betala medlemsavgifterna!

  Har Du märkt att vi har blivit mycket mer aktiva på Facebook? Varje vecka skriver förbundsstyrelsens presidium om ett aktuellt ämna. Publiceringsdag är torsdag eller fredag.

  God försommar kära vänner!

  Lars O. Molin

  Ladda ned Ordförandebrevet här!