• Nytt från ESU (Europeiska Seniorunionen)

  esu-logoEuropeiska seniorunionens styrelse har träffats för styrelsemöte den 23-24 mars 2015 i Bryssel. Seniorförbundet var där representerat av Leif Hallberg, ESU hederspresident och Sture Eriksson, som är styrelseledamot. En viktig punkt på detta möte var ett föredrag och samtal med Joseph Daul, som är President för EPP (European Peoples Party). Han gick igenom den aktuella situationen för EU-politiken bl.a. i relation till situation i Ukraina, de ökande riskerna för terrorism. Det är en situation med ökande spänningar i Europas närområde, konstaterade han och det får till följ att säkerhetsfrågorna allt mera kommer i fokus. En påtagligt hot mot sammanhållningen och säkerheten i Europa utgör idag Putins agerande, där det är uppenbart att han försöker liera sig med extrema politiska rörelser i Europa för att om möjligt skapa splittring inom EU. Därför står frågan om den europeiska sammanhållningen högt på dagordningen och självfallet pågår också diskussioner hur de olika hoten skall motverkas. Han konstaterade ocksåatt frågan om Europeiska Unionens utvidgning för närvarande är lagt påis, närmast pågrund av att tänkbara kandidatländer, är ganska långt ifrån att uppfylla kraven för medlemskap. Den ekonomiska krisen, som framför allt drabbat södra Europa är ocksåhögt påagendan b.la. för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten hos äldre, samtidigt som de demokratiska förändringarna med ökande antalet äldre ställer nya utmaningar. Där ingår ocksåfrågor om den digitala revolutionen under de kommande åren, med betydande risker för att arbetstillfällen rationaliseras bort, samtidigt som den öppnar för nya möjligheter.
  Vidare träffade ESU styrelse en grupp EU parlamentariker under ledning av Heinz Becker, MEP från Österrike, som kallas Friends of ESU. Denna grupp och i synnerhet Heinz Becker arbetar intensivt för att uppmärksamma de seniorpolitiska frågorna inom Europaparlamentet. Den svenska EU-parlamentarikern Lars Adaktusson, är inbjuden till denna grupp, men har ännu inte medverkat i gruppens arbete.
  Vidare planerades vid mötet sommarens viktiga ESU aktivitet, nämligen Summer Academy som kommer att genomföras i Wien den 3-5 juli 2015. Då ordnas också ett möte med ESU:s Exekutiv kommitté, där vi har möjlighet att delta med tvådelegater, förutom Sture Eriksson och Leif Hallberg, som deltar genom ESU:s styrelse. Dåkommer bl.a. en intressant undersökning kring hur Europas senior röstat i det senaste EU-valet att presenteras. Vidare kommer man att besluta om nya sätt att beräkna medlemsavgifter till ESU, men För Seniorförbundets del innebär det ingen höjning av avgifter. Dessutom ordnar ESU två regionala konferenser i år nämligen i Münster den 11-12 september med temat ”Life long learning and being active”och den 17-19 oktober på Cypern med temat ”Elderly abuse and exploitation”. Dessa regionalkonferenser är öppna för alla intresserade.
  Vidare planeras deltagande i EPP kongress i Madrid den 30-31 september samt firande av ESU 20-årsjubileum den 7 november 2015.
  Besök gärna ESU:s hemsida: http://esu-epp.eu för mera information.

  I bilden (Ulrich Winz), i mitten ESU:s president An Hermans och EPP:s president Joseph Daul.
  I mitten i bakre ledet Sture Eriksson och längst till vänster Leif Hallberg.
  ESU Presidium_150323_mit Joseph Daul