• Nytt presidium valt på Seniortinget 2016

    Presidum16
    Seniorförbundets nya presidium: Leif Hallberg (ordf.), Lars O. Molin (1e vice) och Karin Lindell (2e vice). (Bild: Poletik, Maria Wilhelmson)

    Seniorting16-1 seniorting16-2 Seniorting16-3
    Hallberg16
    Leif Hallberg, nyvald förbundsordförande, håller sitt installationstal för de ombuden och övriga medlemmar som deltog i årets Seniorting.