• Ordförandebrev december 2019

  POLITIK MED SENIORA ÖGON

  Julen står för dörren. 2019 ska snart avslutas. Det finns för mig all anledning att önska alla läsare av mitt månadsbrev en God Jul och ett Gott Nytt År. Ett stort och varmt tack för alla insatser för att skapa ett seniorvänligt samhälle!

  Förbundsstyrelsen har haft sitt sista sammanträde för året. Som vanligt var stämningen god, varm och kreativ. Vi har flera frågor att ta itu med. Allt hinner vi inte med under en dags sammanträde. Vi hade dock ett bra samtal om nästa års budget, som ska antas på vårt årsmöte 18 april. En annan viktig fråga var programmet för Seniortinget 17 april. Vi kommer att få ett intressant och inspirerande ting. Boka in 17 april för Seniorting i Örebro! Inbjudan och program kommer att sändas ut efter helgerna.

  Jag medverkade nyligen i ett seminarium i riksdagen om hur vi kan motverka digitalt utanförskap hos årsrika personer. Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg, KD, var arrangör och moderator. Telia presenterade sitt koncept ”Mer Digital” och ett par kommuner som tillämpat det kommenterade och förtydligade. Jag deltog i en panel som diskuterade vad digitaliseringen i samhället innebär för äldre och hur vi kan motarbete utanförskap. Det är en fråga som vi i KD Senior diskuterar och för fram i olika politiska fora. Bland annat hade vi en motion i ämnet till årets riksting. Det är positivt att se hur KD i riksdagen bearbetar frågan.

  En uppgift på agendan för år 2020 för oss i förbundsledningen är att arbeta vidare med att stärka våra distrikt och lokalavdelningar. Vi samlar på oss frågor om organisation och strukturer. Jag vill särskilt understryka att organisation och administration ska vara till hjälp och inte stjälpa vårt viktiga politiska arbete. Kom ihåg vårt motto ”Politik med seniora ögon” och att vi är KD:s politiska spjutspets då det gäller äldrefrågor.

  Ladda ner brevet här !

  GODA JULHÄLSNINGAR
  Lars O Molin
  Förbundsordförande, KD Senior