• Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 15 maj 2012


  Nu händer mycket i seniorpolitiken

  Vänner,
  FLERA VIKTIGA NYHETER har på sistone siktats på den seniorpolitiska fronten. Viktiga nyheter inte bara för oss i Seniorförbundet utan för alla som intresserar oss för allt som kan göras för att förbättra levnadsvillkoren för samhällets äldre.
  · Alliansregeringen har föreslagit att socialtjänstlagen ska ändras så att äldre människor, som varaktigt har levt och bott tillsammans, ska kunna fortsätta att göra så även när den enas behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad.

  Läs hela brevet här:
  KDSenior OrdfBrev 120515