• Ordförandebrev – Februari 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden
  Februari 2020

  KD:s partistyrelse hade sammanträde den 7 februari. KD Senior var företrätt av mig som
  ordinarie ledamot och Birgitta Södertun som ersättare. Jag vill kommentera särskilt två stora
  frågor. Det gäller arbetskraftsinvandring och partiutvecklingsplan 2020 – 2022.
  Det är viktigt för partiet att fram till valet utveckla partiets politik. Prioritering och
  fördjupning ska göras nu! KD Senior kommer att delta i det arbetet och jag vill gärna ha
  synpunkter från våra medlemmar. Det är främst inom seniorpolitiken som vår röst är stark.
  Vi vill vara med och forma politiken med våra seniora ögon!

  Dagens regler för arbetskraftsinvandring behöver skärpas. Vår partisekreterare Peter
  Kullgren skriver i ett informationsbrev varför partistyrelsen har tagit beslut i frågan. ”Dagens
  regler har lett till omfattande missbruk, fusk och utnyttjande. Inom låglönesektorn har
  systemet skapat undanträngning samtidigt som högkvalificerad arbetskraft har kastats ut ur
  landet”.

  Det är en intressant politisk tid vi lever i. Vi har en regering som med två liberala stödpartier.
  Dessa s.k. januaripartier har svårt att få samsyn om hur landets problem ska lösas.
  Oppositionspartierna KD, M, V och SD har majoritet i Riksdagen. Tillsammans lägger de fram
  förslag som januaripartierna inte förmår att enas om.

  Inbjudningar skickas nu ut till vårt Seniorting den 17 april i Örebro. Det är ett mycket
  intressant program som erbjuds. På vår hemsida, www.kdsenior.se, kan du ta del av
  programmet och anmäla dig. Vänta inte med anmälan! Antalet platser är begränsat!
  Vintern 2020, som knappast kan kallas vinter, går mot sitt slut. Mars månad är en tid för
  årsmöten. Kom till ditt seniordistrikts årsmöte. Din röst är viktig!

  Ladda ned artikeln här!

  Vänliga hälsningar
  Lars O. Molin