• Ordförandebrev – januari 2020

  Månadsbrev från förbundsordföranden
  Januari 2020

  Januari tycks vara en het politisk månad. Förra året fick vi Januariavtalet. Fyra omaka partier skrev samman sina önskelistor. Någon gemensam vision fanns inte och nu ser vi svårt det är för dessa partier att leverera. Ute i kommuner och regioner tvingas man till nedskärningar i den sociala välfärden. Vi ska vara tacksamma för att vi har en alert opposition som man har majoritet i riksdagen. Tillskottet till kommunerna och regionerna är verkligen välbehövligt!

  För KD Senior riks pågår planeringen för Seniortinget den 17 april i Örebro. Programmet är spikat. Det är med glädje vi sett hur partiledningen ställer upp. Ebba Busch kommer att inledningstala och vi kommer att få ett rikt program där seniorfrågorna står i centrum. Inbjudan med hela programmet och praktisk information håller på att färdigställas och kommer snart att skickas ut. Kom och bli informerad och inspirerad! Detta är också ett viktigt tillfälle för dig att göra din röst hörd.

  En annan viktig uppgift för förbundsstyrelsen är att hålla kontakt med distriktsstyrelserna. Vi behöver mötas för att diskutera situationen både på riksplanet och ute i distrikten. Kontakta gärna vår förbundssekreterare Maria Wilhelmson om ditt distrikt vill ha ett besök!

  Tidningen SeniorAktuellt är uppskattad och väl värd att spridas. Nästa nummer kommer att komma ut lagom till Seniortinget. Om något distrikt önskar beställa tidningar går det bra att göra när vi planerar tryckningen av tidningen. Ett erbjudande om det kommer att skickas ut.
  Så vill jag till sist önska var och en god fortsättning på 2020! Framtiden är vår!

  Ladda ned artikeln här

  Vänliga hälsningar
  Lars O. Molin