• Östergötlands ideologidag 2012

  Till Östergötlands ideologidag 2012 den 13 oktober valde Studieorganisationen Framtidsbildarna att i samråd med Kristdemokraterna Östergötland bjuda in tre kunniga föreläsare. Under det gemensamma temat ”Äldres kompetens – till vad?” fick ett 20-tal åhörare lyssna till Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstingets ledningsstab i Östergötland, Jan-Erik Olsson, verksam vid Elekta Instrument AB i Stockholm och Leif Hallberg, ordförande för Kristdemokraterna Seniorförbundet.

  Henning Elvtegen är författare till Äldrerapporten, som är ett samverkansarbete mellan Landstinget och Östergötlands kommuner. Med denna rapport som underlag besvarades frågan ”Hur är situationen för äldre i Östergötland idag?
  Rapporten finns att hämta på webben genom att googla: äldrerapporten Östergötland Henning Elvtegen.

  Jan-Erik Olsson illustrerade med rikliga bilder och ett ”pejlings”-instrument att fästa över huvudet vad den medicinsktekniska utvecklingen betyder för äldre.

  Leif Hallberg avrundade dagens möte med att redovisa tankar över ämnet ”Aktivt åldrande” varmed menas allehanda sätt att åldras utan att bli gammal.
  Dagens seniorer är förstås väl medvetna om den kapacitet och de erfarenheter med vilka vi kan bidraga till samhället. Problemet är att alltför få politiker tycks vilja (eller kunna) integrera denna medvetenhet i beslutsprocesserna. En viktig uppgift för samhällets ”visa” är att styra uppfattningen om landet seniorer från problem till resurs.