• På gång…

  Aktuellt
  En politik med seniora ögon är rubriken på den politiska rapport KD Senior antog på Seniortinget i maj 2021. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp ur förbundsstyrelsen ledd av
  Birgitta Södertun, 1:e vice förbundsordförande. Den bygger på en seniorpolitik med ett brett perspektiv på åldrandet med livskvalitet och värdighet. Rapporten blir ett viktigt underlag i valrörelsen.

  Ålderism, den negativa synen på åldrande och äldre är tyvärr utbredd i Sverige och det måste vi ändra på. I rapporten har vi definierat 8 fokusområden med flera konkreta förslag:
  1. Vård och omsorg. 2. Friskvård, förebyggande vård. 3. Kultur för seniorer. 4. Idéburna organisationer ska spela roll. 5. Trygghet. 6. Bostäder/Boende. 7. Ekonomi. 8. Det behövs en äldrekonvention i FN.
  Rapporten presenteras i början av hösten. Framåt höstkanten kommer även tidningen SeniorAktuellt ut med ett nummer.
  Apropå tidningar så har KD Senior i Sollentuna haft en helsida om Seniorförbundet i lokaltidningen som når 36.000 hushåll – i en bilaga tillsammans med Kristdemokraterna. Ett tips till andra distrikt!

  KD Senior Västra Götaland är relativt nystartat och bjöd in Göteborgs kommunalråd Elisabeth Lann, KD, till ett digitalt medlemsmöte. Ett uppskattat initiativ.
  I KD Senior Stockholm stad och län har vi tryckt upp aktuella flygblad för utdelning under sommaren, och vi arbetar fram de politiska frågor vi ska driva framöver i vårt distrikt.
  En skön sommar önskar jag er alla.

  Maria Wilhelmson
  Förbundssekreterare
  KD Senior