• Politik med seniora ögon

  Månadsbrev från förbundsordföranden
  oktober 2019

  Nyss hemkommen från Stockholm och sammanträde med KD Seniors förbundsstyrelse är jag full av inspiration. Vi har en styrelse som vill både utveckla och vårda. Det är fantastiskt med en styrelse som tar på sig olika uppdrag!

  Vi har idag dykt ner i vår ekonomi. Vi har knappa resurser men vi kommer att förvalta våra tillgångar väl. SeniorAktuellt kommer att i höst komma ut med ett fullödigt nummer med tema boende för äldre. Rikstingsdeltagarna kommer att få varsitt nummer. Några seniordistrikt kommer att trycka upp egna upplagor för utdelning. Någon gång i början på nästa år planerar vi ett seminarium i Riksdagen om denna viktiga fråga.

  Tre flygblad har tagits fram. ”Upp till kamp mot ålderismen”, ”Dags att se över pensionssystemet” och ”En psykiatri med fokus på äldres ohälsa”. Tre viktiga områden som står högt på KD Seniors agenda. Här kan du se och ladda ned de tryckbara flygbladen.

  (Klicka på respektive flygbladsrubrik för att ladda ned flygbladen till din dator!)

  Vi har startat planeringen av ett ”Seniorting”. Det kommer att gå av stapeln den 17 april i Örebro. Planera redan nu in det i din kalender! Till seniortinget är alla som vill vara med att utveckla seniorpolitiken välkomna. Vi kommer att rikta en särskild inbjudan till de politiskt förtroendevalda som arbetar med äldre-, omsorgs- och sjukvårdsfrågor.

  KD Senior vill vara Kristdemokraternas spjutspets för seniorfrågorna. Vi formar en politik med seniora ögon. Välkommen med och känn inspiration att få arbeta med en av partiets framtidsfrågor! Vi är genom vårt engagemang med och lägger en grund för en valseger 2022.

  Ladda ner som PDF här!

  Vänliga oktoberhälsningar
  Lars O. Molin
  Förbundsordförande
  KD Senior