• Pressmedd: Regeringen har glömt bort de aktiva Seniorer i budgetpropositionen!

  SE2

   

  PRESSMEDDELANDE 3/2015
  23 september 2015

  Regeringen har glömt bort de aktiva Seniorer i budgetpropositionen!

  Regeringens höstbudget innebär många besvikelser för seniorerna, säger ordföranden för Kristdemokraterna Seniorförbundet Sture Eriksson.

  Förslaget att försämra villkoren för de som kan och vill arbeta efter 65 års ålder motverkar uppenbart det som Sverige behöver mycket av i form erfarna och kunniga personer som både kan verka som mentorer men också bidra till samhällsutvecklingen genom eget aktivt arbete, fortsätter Sture Eriksson.

  Det är obegripligt att regeringen, i sin iver att höja olika former av bidrag och på detta sätt passivt understödja människor med inte sällan skadliga effekter, inte verkar för att stimulera de seniora medborgarna till arbete på ett konstruktivt sätt!Vidare är den föreslagna justeringen av skatten på pensionerna uppåt så liten, med någon enstaka hundralapp i månaden, att effekten blir minimal och inriktad dessutom till bara vissa grupper av seniorer, avslutar Sture Eriksson.

  Kontakt:
  Förbundsordförande Sture Eriksson, 076-814 60 43, sture.eriksson@kristdemokraterna.se
  Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se

  Länken till pressmeddelandet: KDSeniorPressmedd150923