• RÄDS INTE ATTACKERNA!

  Februaris månadsbrev 2021 från ordförande:
  Att regeringen och myndigheterna inte har full kontroll på Coronapandemin kan kanske vara förståeligt då kunskap har saknats om detta luriga Covid-19-virus. Vad som inte är acceptabelt är senfärdighet och okunskap om hur livet ter sig utanför Rosenbad.
  Resurser saknas inte i regeringskansliet med dess mängder av tjänstemän, politiska och opolitiska. Låt mig ta ett exempel: de olika reglerna för begravningar. För en religiös begravning gäller 20 personersregeln medan det för en borgerlig begravning är ytan på lokalen där ceremonin äger rum som avgör hur många som får delta. Jämför också reglerna för shoppinggallerior och kyrkor!
  Kristdemokraterna är utsatta för en negativ kampanj. I Svenska Dagbladet fanns det 19 februari en intressant artikel av Torbjörn Nilsson. ”S satsar på att vinna SM i gyttjebrottning” lyder rubriken. Låt mig citera från artikeln: ”En bra negativ kampanj fungerar oavsett det egna alternativets attraktivitet. Som den socialdemokratiska om abort i senaste EU-valet. Från en svag position slog man sönder en växande kristdemokrati på tre, fyra dagar. Valet 2009 var ett svenskt mästerskap i smutskastning och det vann Stefan Löfvens parti överlägset.”
  Att KD attackeras är egentligen positivt. Det visar att motståndarna är rädda för partiet. Värre vore det om det var tyst. I min lokala tidning Nerikes Allehanda ägnar sig den politiska redaktören gärna åt att ge sig på Ebba Busch och Hans Eklind. Anklagelserna tycks inte ha någon sans. Det påminner om situationen 1998. Då hade vi vårt bästa val!
  Det finns alltså all anledning att vara vaksam på de negativa kampanjerna men inte att huka sig
  I förbundsstyrelsen lägger vi ned tid och kraft på att arbeta fram vårt seniorpolitiska program och att hitta organisationsformer så att energi fokuseras på rätt saker. Avrapportering sker på Seniortinget/årsmötet 7 maj. Innan dess ska de olika seniordistrikten hålla sina årsmöten.

  Välkommen med i planeringen för ett bättre samhälle för alla seniorer!Allt gott inför den vår, med dess ljusa dagar och spirande liv, som snart är här!

  Lars O. Molin
  förbundsordförande, KD Senior