• Regeringens äldresatsning en bluff!

  Vi i Kristdemokraterna Seniorförbundet upprörs över hur regeringen, med sitt stödparti, Vänsterpartiets hjälp, i vårens ändringsbudget far med osanning om de resurser man vill lägga på äldreområdet. Det är inte en miljard nya pengar utan en omfördelning inom äldreområdet. Ett antal strykningar har gjorts av angelägna satsningar som Alliansen, med initiativ från Kristdemokraterna, hade i den budget som riksdagen antog före jul.

  marialarsson-2

  Maria Larsson (KD) Äldreminister 2006-2014


  En ny regering har rätt att göra sina omprövningar i budgeten men att gå ut i en pressträff som (V) gjorde och säga att miljarden är ”den största reformen i pengar räknat som går till äldreomsorgen”, är en ren bluff.
  Av miljarden är futtiga 60 miljoner nya pengar. Den ”stora miljardsatsningen” i regeringens budget, ska oavkortat gå till mer personal inom äldreomsorgen, ett ansvar som också måste läggas på kommunerna där det i många fall gått för långt med personalinskränkningar.
  Därmed försvinner medel till Äldreboendegarantin (för personer 85+), kompetenssatsningen för personal och chefer, den Nationella Demensplanen med bl.a. medel till demensforskning och förbättrade omvårdnadsmetoder samt Måltidslyftet.
  Kristdemokraterna i Alliansregeringen arbetade metodiskt för att utveckla områden som kommunerna själva inte kunde stå för:
  – Ny lagstiftning och investeringsstöd för att personer 85 år och äldre skulle få ett trygghetsboende för att minska ensamhet, depression och otrygghet hos denna grupp.
  – Fortsatt kompetenssatsning inom äldreomsorgen är viktig då många ännu inte har adekvat utbildning och alltför få en specialiserad utbildning. Detta tillsammans med ledarskapsutbildningar bidrar starkt till att våra äldre får en ökad livskvalité när personal har kunskaper om de äldres, ofta sammansatta, sjukdomsbilder.
  – Stödpengar för att utveckla nya former av måltidssatsningar till äldre som själva önskar mer valfrihet i sin måltidssituation. Det är ett stort problem hos många äldre idag där ensamhet, depression och dålig matkvalité bidrar till en för tidig död.
  Regeringens brist på visioner på äldreområdet är påtaglig och när finansministern svarar ja  på frågan om pengar som flyttas runt kan kallas en ”satsning” då sprider sig politikerföraktet hos svenska folket ,var så säker!

  Artikeln har sänts till olika tidningar och publicerats bl a i VästerbottensKuriren
  Länken till VK:  Äldresatsning en bluff