• Seniorer en resurs i flyktingarbetet.

   

  Stora omvälvningar sker just nu i vår värld och Sverige är en del av detta.

  Människor som flyr hit undan krig och död har stort behov av vår hjälp.

  Vi som lämnat yrkeslivet bakom oss, har tid och kraft och vill ställa upp är en stor tillgång! Kanske du vill träffa asylsökande och träna dem i det svenska språket. Asylsökande får inte tillgång till SFI-undervisning och ju tidigare de lär sig svenska desto snabbare kommer de in i det svenska samhället.

  Man kan bli fadder till en flykting eller man kan gå med i ”Invitationsdepartementet”  (http://invitationsdepartementet.eu/)   där en svensk familj och en flyktingfamilj umgås vid matbordet hos varandra så ofta de själva vill och har tid.  Invitationsdepartementet är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet initiativ som utgörs av de som själva väljer att delta.

  Röda Korset, andra organisationer och kyrkor tar tacksamt emot din hjälp!