• Seniorförbundets uppsatstävling 2012

  I mars 2012 inbjöds förbundets medlemmar att i uppsatsform berätta om intressanta upplevelser eller om sina framtidsvisioner om ett seniorvänligare samhälle!

  Vi visste när vi inbjöd till denna uppsatstävling, att seniorer har rika livserfarenheter, för det mesta också stora erfarenheter från yrkeslivet. Många är dessutom föräldrar, har fostrat barn och vet vilken god betydelse familjen kan ha. Åtskilliga har haft tillfälle att resa och se livet utanför ”den egna tomtgränsen”.

  Under månaderna som följde kom det in fyra bidrag, vart och ett med egen stil och karaktär. Ett varmt tack – och ett bokpris! – går till följande fyra flitiga skribenter:

  • Ramesh Chibba i Halmstad
  • Rolf Karlsson i Björkdal
  • Herrmy Nenkert Pettersson i Värnamo
  • Rasmus Rasmusson i Stockholm

  Samtidigt som vi publicerar de fyra bidragen på förbundets hemsida (under meny Diverse), välkomnar jag fler seniorer att fatta pennan (eller att slå sig ned vid datorns klaviatur). Jag är övertygad om att seniorer har mycket att berätta och dela med sig av.

  Välkommen med ditt eget bidrag, som kan sändas till Seniorförbundet, Box 2373, 10318 Stockholm, eller e-postas till: info@kdsenior.se

  Märk bidraget ”Senioruppsats”!

  Stockholm den 4 september 2012

  Med bästa förbundshälsning,
  Leif Hallberg