• Tänd ett ljus istället för att förbanna mörkret!

  Bästa KD-Senior,

  På den första söndagen i advent – när jag skriver detta – börjar av hävd det nya kyrkoåret. När december-dunklet tynger som tätast kan ett nytänt ljus bringa nya förhoppningar och ge styrka till tron på att saker och ting visst kan bli bättre. Mod och arbetsglädje för det nya verksamhetsår som snart väntar.Visst, det ser just nu ovanligt mörkt ut i den svenska politiken. Det låter både klafs och tjafs om en hel del av de steg – och snedsteg – som de senaste veckorna tagits på vägen till riksdagens talman. Vinterns regntunga dimmor tycks ha trängt ända in i riksdagens rum och salar. Alla väntar vi på någon framgång i försöken att bilda en ny och stabil regering som kan driva igenom de många politiska reformer som nu brådskar på en rad viktiga områden. En alliansregering skulle kunna göra det, det vet vi. Så som alla fyra allianspartierna lovade väljarna i årets valrörelse, en alliansregering som beslutsamt går till verket med alliansens politik och i alliansens anda.

  Frågetecknen hopar sig också i vår oroliga omvärld. Samförstånd och vilja till gemensamma och lojala ansträngningar hotas av nationella egenintressen och billig populism men också av försök till strategiska inbrytningar i Europa av globala stormakter som Kina, Ryssland, Saudiarabien och USA. Kristdemokraterna lyckades väl i valet, till och med bättre än vad många olyckskorpar hade förutspått. Och det goda opinionsstödet består, både för vårt parti och vår partiledare. Det gör gott för arbetsmoralen! Det påminner oss om att det i en värld full av orosmoln och täta dimmor ändå finns goda och hållbara idéer och värden att bygga politiken på. Kristdemokratiska ”ljus” att tända, och tända igen, för att lysa upp vägen framåt.

  Det var det som fungerade när Europa efter andra världskrigets slut låg i spillror, och det var det som höll framtidstron vid liv när halva Europa satt fast i den sovjetiska diktaturens strypgrepp. Ett kristdemokratiskt ljus i det politiska mörkret, ett ljus som vägledde och ledde rätt med sitt goda sken. Europa behöver det imorgon lika mycket som igår. Sverige behöver det mer än nå’nsin. Vi behöver det i varje svensk region och kommun som nu måste möta utmaningarna i vården och äldreomsorgen när alltfler blir allt äldre och behoven växer. Utmaningarna på polisbristens otrygga gator och bostadsområden. Utmaningarna som möter både infödda och nyinvandrade när den ödesdigert viktiga integrationen saknar riktiga verktyg. Klimatkrisens tickande klocka. Utmaningarna på bostadsmarknaden liksom i skolan. Och utmaningarna i samhällslivet mellan generationer, när respekten för äldres erfarenheter och tillvaratagandet av äldres kunskap ersätts av ytlig retorik och – ålderism. Vi kristdemokratiska seniorer har en bestående och viktig uppgift i denna politiska mission. Att vara med och vägleda med ett kristdemokratiskt ljus. Tänd det, och tänd det igen, så att det skiner klart och vägleder i samtal med människor du möter i vardagen, i debattinlägg och vid lokala möten! Människorna runtom i vårt samhälle!

  I början av november hade jag förmånen att få delta i EPP:s (vår egen europeiska partifamiljs) stora kon-gress för att förbereda nästa års val till Europaparlamentet. Talen vid kongressen, denna gång i Helsingfors, var som vanligt många, flera minnesvärda och ett så bra att det fick mig att resa mig från stolen med en applåd. Donald Tusk, Polens tidigare regeringschef och numera ordförande vid de europeiska stats- och regerings-chefernas rådsmöten, pekade på allt det politiska krypskytte som nu hotar den europeiska sammanhållningen och tilliten och som allvarligt äventyrar den fortsatta integrationen: grundskotten i vissa medlemsländer mot demokratiska grundprinciper, oviljan att lojalt bidra till ett hållbart invandringssystem, den extremnationalism som skränar om att riva ned EU utan att ens presentera ett endaste förslag om vad som då istället kan hålla Europa på fötter, osv.

  Tusk talade kort, kärnfullt och politiskt modigt, och han tände flera kristdemokratiska ljus! På varje område där han såg politiska farsoter nalkas gav han ett rakt och tveklöst besked: ”That is NOT Christian Democracy!” Detta är INTE kristdemokrati! – Egentligen var det inte ljus i mörkret han tände utan stora kristdemokratiska fyrbåkar. Helt nyligen har jag också vid olika möten i Belgien sammanträffat med europeiska seniorpolitiker. Jag önskar att du kunde ha varit med och fått delta i dessa erfarenhetsutbyten, vid varje överläggning en bekräftelse av att vi i äldrepolitikens olika frågor i allt väsentligt delar utmaningarna med våra kolleger i andra länder.

  Alla svarar inte med kristdemokratiska idéer, men vi är många runtom i Europa som gör det. I ett kommande brev ska jag återkomma till olika aktuella projekt i den europeiska äldrepolitiska verksta’n. Exempelvis ifråga om hur den snabba digitaliseringen av våra samhällen påverkar äldre personers vardagsliv men också vad gäller de äldre generationernas grundläggande rättigheter. Om ett par veckor samlas vi i förbundsstyrelsen med en diger agenda framför oss på bordet. Vi gör det för att planera för olika viktiga aktiviteter det närmaste halvåret. Aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra tillsammans med dig och andra medlemmar runtom i landet.

  I slutet av mars väntar Kristdemokraternas kommundagar, denna gång i Örebro, men innan dess hoppas vi i förbundsstyrelsen kunna samla alla våra distrikts- och avdelningsledningar till överläggningar om hur vi gemensamt kan utveckla och stärka förbundets organisation och verksamhet. Många gör redan ett gott arbete, men vi kan alla göra ännu mer och ännu bättre. Både för att ta väl hand om våra medlemmar och för att ytterligare öka medlemstalen men också – och inte minst – för att nå ut till väljarna med kristdemokratisk äldrepolitik. Vi måste nå folket, inte bara oss själva!

  I början av maj möts vi så till Seniorting 2019, och i slutet av samma månad väntar ett nytt val – valet till Europaparlamentet. Jag känner mig hedrad av att själv ha getts plats på Kristdemokraternas lista till EP-valet, som kandidat på plats 9 av totalt 44.
  Vi har mycket framför oss att ta itu med, och det är med glädje och tacksamhet jag konstaterar att för-bundet kan möta 2019 med ett större verksamhetsbidrag från partiet än tidigare. Det är ett förtroende som vi ska göra allt för att motsvara i en god och rikhaltig verksamhet. Tillsammans! Och med många klart skinande kristdemokratiska ljus i politikens ofta återkommande dunkel.

  Stockholm den 2 december 2018

  Med de bästa KD Senior-hälsningar,
  Leif Hallberg
  förbundsordförande