• Uttalande antaget av Seniortinget 2015

    – I ett uttalande (bifogat), som enhälligt antogs av Seniortinget, lyfter KD-seniorerna fram det arbete med Kristdemokraterna som drivande kraft gjorts av Alliansregeringen för att förbättra pensionärernas situation. Sammanlagt sänktes skatten fem gånger med sammanlagt 16.45 miljarder.

    – Det var flera steg i rätt riktning, fortsätter Sture Eriksson, men vi seniorer är inte nöjda förrän skillnaderna är borta. Vi tycker att det varit en riktig inriktning att i första hand förbättra garantipensionärernas situation och den inriktningen bör kvarstå.

    Länken till uttalande: KDSeniorÅM15Uttalande